Антикоррупциялык саясат

2015-2017- жылдарга Кыргыз Республикасынын Социалдык өнүгүү министрлигинин Коррупцияга каршы саясат мамлекеттик стратегиясын аткаруу боюнча Иш-чаралар планын бекитүү жөнүндө

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2015-жылдын 30- мартындагы № 170 “2015-2017-жылдарга Кыргыз Республикасынын коррупцияга каршы саясатынын мамлекеттик стратегиясын аткаруу боюнча Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарынын иш-чараларынын планын бекитүү жөнүндө” токтомуна ылайык буйрук кылам:

  1. Бекитилсин:

- 2015-2017- жылдарга Кыргыз Республикасынын Социалдык өнүгүү министрлигинин Коррупцияга каршы саясат мамлекеттик стратегиясын аткаруу боюнча Иш-чаралар планы (мындан ары-План) 1-тиркемеге ылайык;

- 2015-2017-жылдарга Кыргыз Республикасынын коррупцияга каршы саясатынын мамлекеттик стратегиясын аткаруу боюнча Кыргыз Республикасынын Социалдык өнүгүү министрлигинин иштерин координациялоо боюнча комиссиянын (мындан ары-Комиссия) курамы 2- тиркемеге ылайык;

- 2015-2017-жылдарга Комиссиянын иш планы 3- тиркемеге ылайык.

2. Комиссия зарыл болгон учурда Кыргыз Республикасынын коррупцияга каршы саясатынын мамлекеттик стратегиясын аткаруу үчүн ведомстволук жана аймактык бөлүнүштөрдү ишине тартсын.

3. Министрликтин түзүмдүк, ведомстволук бөлүнүмдөрүнүн жетекчилери:

- белгиленген мөөнөттө Иш-чаралар планын түздөн-түз аткаруу боюнча өзгөчө чараларды көрсүн;

- квартал сайын 5- числодон кечиктирбестен социалдык саясатты иштеп чыгуу боюнча иштерди талдоо жана координациялоо бөлүмүнө Иш-чаралар планын аткаруу тууралуу толук маалыматты берсин.

4. Социалдык саясатты иштеп чыгуу боюнча иштерди талдоо жана координациялоо бөлүмү 15- числого чейинки мөөнөттө Кыргыз Республикасынын Экономика министрлигине Иш-чаралар планынын аткарылышы жөнүндө жалпыланган маалыматты берсин.

5. Күчүн жоготту деп эсептелсин:

- Кыргыз Республикасынын Социалдык өнүгүү министрлигинин 2013-жылдын 18- сентябрындагы №99  “Кыргыз Республикасынын Социалдык өнүгүү министрлигинин системасындагы коррупцияга каршы туруу боюнча комиссияны түзүү жөнүндө” буйругу;

- Кыргыз Республикасынын Социалдык өнүгүү министрлигинин 2013-жылдын 20-декабрындагы №209 “Кыргыз Республикасынын Президентинин 2013-жылдын 12-ноябрындагы “Бийлик органдарындагы саясий жана системалуу коррупциянын себептерин жоюу боюнча чаралар  жөнүндө” №215 Жарлыгын ишке ашыруу жөнүндө” буйругунун 1-пунктунун 3-абзацын. 

6. Документтик камсыз кылуу жана административдик колдоо бөлүмү бул буйрукту Министрликтин түзүмдүк, ведомстволук жана аймактык бөлүнүштөрүнө жеткирсин.

7. Бул буйруктун аткарылышын контролдоону өзүмө калтырам.