Айылда жашаган дээрлик бардык адамдарда жер тилкелери бар. Жер үлүштөрүнөн алынган кирешелер кантип эсепке алынат?

Үй-бүлөдө жер үлүшүнүн бар болуусу бул үй-бүлөдө потенциалдуу кирешенин булактар бар экендиги тууралуу кабар берет.

Жер үлүштөрүнөн жана чарбак участокторунан түшкөн кирешелер Өкмөт тарабынан бекитилген, кирешенин ченемдери боюнча эсепке алынат.  

Айыл чарба жана мелиорация, Экономика, Каржы, Социалдык өнүгүү  министрлигинин, Улуттук статистика комитетинин жана Мамлекеттик каттоо кызматынын адистери кирген Ведомстволук жумушчу топ тарабынан кирешелердин ченемдери иштелип чыгат.

Бирок, үй-бүлө ар дайым эле жер үлүшүн иштете албайт. Ошондуктан колдонуудагы ченемдик укуктук актыларда жер үлүшүнөн кирешелерди эсепке алуунун бир канча варианттары каралган.

- эгерде жер үлүшү ижарага берилсе, анда кирешеге ижара акысынын суммасы кошулат. 

-эгерде жер иштетилип жатса, анда кирешелер ченем боюнча эсептелет;

- эгерде жерди иштете албай жатса (мисалы, ата-энелери майып болгон же кичинекей балдарды тарбиялап жаткан жалгыз бой аял бар үй-бүлө болсо), анда жер үлүшүнөн үй-бүлөнүн кирешеси айыл-өкмөттүн комиссиясынын сунуштамасы боюнча эсепке алынбайт же үй-бүлө иштете ала турган абалда, ошол жер аянты гана эсепке алынат.