Борбордук апарат

Кыргыз республикасынын социалдык өнүгүү министрлиги
(Бишкек шаары)

Аталышы

Аты-жөнү

Телефон код (0312)

E-mail

Министр

Исакунова Таалайгул Базаркуловна

66-34-00

isakunova@mlsp.kg

Статс-катчы

Адиев Каныбек Маматбекович

66-52-81

kadiev@mlsp.kg

Кабылдама

 

62-45-22

 

Министрдин орун басары

Мамытова Лунара Улукбековна

66-32-24

lmamytova@mlsp.kg

Министрдин орун басары

Полотова Жылдыз Арстанбековна

66-39-64

jpolotova@mlsp.kg

Министрдин орун басары

Каденова Зууракан Ажимаматовна

30-04-86

zkadenova@mlsp.kg
 

Министрдин кенешчиси Куйкеев Эрик Асанович 62-45-32 ekuikeev@mlsp.kg

Эл аралык, аралык кызматташтык, гуманитардык жардам жана маалымат башкармалыгы

Курамаев Байкадам Курамаевич

66-50-60

bkuramaev@mlsp.kg

Мамлекеттик жөлөкпулдар жана акчалай компенсациялар башкармалыгы

Рысбекова Жыпара Боронбаевна

62-44-99

  rjb@mlsp.kg

Мамлекеттик жөлөкпулдар бөлүмү

Исмаилова Джамиля Аскаровна

62-45-38

  ismailоva@mlsp.kg

Социалдык кепилдиктер жана акчалай компенсациялар бөлүмү Окоева Гульмира Качкыновна 66-51-24 gokoeva@mlsp.kg
Үй-бүлөнү жана балдарды коргоо башкармалыгы

 

29-84-79

depdeti@mail.ru

Турмуштук оор кырдаалда турган үй-бүлөнү жана балдарды коргоо бөлүмү Ахматова Гульмира Абитовна 29-85-26 gahmatova@mls.kg
ДМЧаларга жана улгайган адамдарга социалдык кызматты өнүктүрүү башкармалыгы   62-45-09  
ДМЧаларга социалдык кызматты өнүктүрүү бөлүмү Мамбетаипова Чолпон Асаналиевна 66-38-19 cmambetaipova@mlsp.kg
Бюджеттик пландаштыруу жана финансылоо башкармалыгы Думанаева Хадия Сакеновна 62-45-37 hdumanaeva@mlsp.kg
Бюджеттик пландаштыруу башкармалыгы Джумагулов Кошмурат Баймуратович 62-45-48 jumagulov@mlsp.kg
Финансылоо бөлүмү Ормошев Аскар Жолдошбаевич 62-45-48 a.ormoshev@mlsp.kg
Социалдык саясатты иштеп чыгуу боюнча иштерди талдоо жана координациялоо бөлүмү Калмырзаева Чолпон Сарыкуевна 62-45-44 kalmyrzaeva@mlsp.kg
Маалыматтык технология бөлүмү   66-37-96  
Укуктук камсыз кылуу бөлүмү   62-45-27  

Адамдык ресурстарды башкаруу бөлүмү

 

66-20-46

 

Документтик камсыз кылуу жана администрациялык колдоо бөлүмү

Алканова Гульмира Абдылдабековна

62-45-42

msd@mlsp.kg

Ички аудит бөлүмү

Дуйшеев Акылбек Зарлыкович

62-45-10

aduysheev@mlsp.kg

Гендердик саясат бөлүмү Бекматова Роза Кубаталиевна 62-08-33 roza@mlsp.kg

Коомдук кабылдама

Султанбекова Тамара Султанбековна

66-01-07

tsultanbekova@mlsp.kg

Социалдык кызматкерлердин ассоциациясы

 

 

aswkr@mail.ru