“БУУнун Аялдар” түзүмүнүн долбоору аркылуу Кыргызстанда 20 000 ашуун суу пайдалануучулар сугат сууга жетти

Категория: 
Жанылыктар

2018-жылдын 13-июнда Долбоордун координациялык кеңешинин жыйынтыктоочу жолугушуусунда аярлуу аялдардын, эркектердин жана балдардын жашоо-турмушун суу ресурстарын биргелешип башкарууга катыштыруу жана натыйжалуу суу пайдалануу боюнча көндүмдөрүн арттыруу аркылуу боюнча долбоордун жыйынтыктары талкууланды. Долбоордун алкагында алар суу ресурстарын биргелешип башкарууга катышты, Кыргызстанда сууну натыйжалуу пайдалануу боюнча көндүмдөрүн жакшыртышты. Талкууга суу пайдалануучулар ассоциацияларынын, мектеп окуучулардын, мамлекеттик түзүмдөрдүн, донорлордун, жарандык коомдун, жана "БУУнун Аялдар" түзүмүнүн өкүлдөрү катышты. Долбоордун координациялык кеңешинин жыйынтыктоочу жолугушуусун Кыргыз Республикасынын Эмгек жана социалдык министрлигинин төрагалыгы астында өткөн.

"Бул, албетте, өзгөчө бир долбоор. Ал өлкөнүн, ошондой эле Борбордук Азиянын четинде ишке ашырылышы керек", - деп билдирди Теа Торнрус, Финляндия Өкмөтүнүн өкүлү билдирди.

Бул долбоор аялдарды жана жаштарды кошкондо өзгөчө муктаж адамдардын мүмкүнчүлүктөрүн күчөтүүгө жана аларга шарт түзүүгө багытталган. Долбоордун жардамы менен алар айыл чарбасын туруктуу жана ийгиликтүү жүргүзүү үчүн жер жана суу ресурстарын акыйкат жана тең укуктуу бөлүштүрүү, жаратылыш ресурстарын эффективдүү пайдалануу маселесин чечүүгө катыша алышты.

Долбоор 2015-жылдын октябрынан тартып Кыргызстандын үч регионундагы жети муниципалитетте ишке ашырылды. Анын натыйжасында Кыргызстандын түштүк жана түндүк региондорундагы 20 миңден ашуун суу пайдаланучуулар, алардын ичине 3 миңден ашуун аярлуу топтордон, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары колдоп берген демилгелердин жана Суу пайдалануучулар ассоциацияларынын жакшыртылган потенциалынын натыйжасында сугат сууга жете алышты. Ошондой эле жергиликтүү калктын туруктуулугун камсыз кылып, аялдардын укуктарын жана мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү үчүн жергиликтүү жамаат мүчөлөрүнүн ичинен 170 аялдан турган, бири-бирине жардам берген 14 топ түзүлдү.

«Долбоор жаштарды кожолуктардагы жана айылдагы бакубатчылыкты камсыз кылуу көндүмдөрүн үйрөткөн иштерге тарта алганын белгилей кетүү зарыл. Алар канткенде көп түрдүүлүктү сыйлап, жакшы жаран болушу керектигин үйрөнүүдө; аялдарды жана жаштарды тартуу жолу менен коомдук жана экономикалык турмуштун бардык өңүттөрүндө гендердик теңдикке үгүттөп, муну менен экономикалык укуктардын ишке ашырылышына көмөк көрсөтүүдө,» - деп Геральд Гюнтер, Кыргызстандагы «БУУнун Аялдар» түзүмүнүн өкүлү, белгиледи.

Талкуунун жүрүшүндө долбоорду ишке ашырууга катышкан окуучулар адам укуктары жана гендердик теңдик принциптери багытындагы, өзгөчө жаратылыш ресурстарына жеткиликтүүлүк жана аларды натыйжалуу пайдалануу маселелеринде билимин көрсөтө алышты. Окуучулар өз мектептеринде гана эмес, ошондой эле жамааттарында да тынчтыкты жана коопсуздукту бекемдөө, жаңжалдарга анализ жасоо, алардын себептерин жоюу боюнча чараларды көрүү жөндө тажрыйбалары менен бөлүштү.

Ошентип, жергиликтүү жамааттардан 4 миңден ашуун жаштар гендердик теңдик маселелери боюнча адвокациялык көндүмдөргө ээ болушту. Алар жаратылыш ресурстарын эффективдүү пайдалануу жана аларга жетүүдө тең укуктуулук боюнча жергиликтүү жамааттан 30 миңден ашуун адам үчүн адвокациялык өнөктүктөрдү өткөрүштү.

"Долбоор өзгөртүү агенттердин критикалык массасын түздү," – деп долбоорду баалоо боюнча көз карандысыз эксперттер белгиледи. "Жаш адамдардын коомдук жоопкерчилигин жогорулатып, коомдук иш-чараларга катышканын үндөгөн, жана жаш кыздардын жана эркек балдардын өзүн-өзүнө ишенүүсүн жогорулатты."

Жаратылыш ресурстарына жеткиликтүүлүктү жакшыртуу боюнча “БУУнун Аялдар” түзүмүнүн, Жалал-Абад Айылдык Консультациялык Кызматынын жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн биргелешкен аракеттерине Финляндия Өкмөтү жана “БУУнун Аялдар” түзүмү финансылык колдоо көрсөттү. Бул долбоорду колдоого 998 000 евро бөлүнгөн.