Иштеген аялдарга жөлөкпул:

Алгачкы 10 жумушчу күн үчүн  – айлык акынын 100% өлчөмүндө ( киреше),

с 11- жумушчу күндөн тартып айына 10 эсептик көрсөткүч өлчөмүндө  (1000 сом).

 Бийик тоолуу шарттарда жана жетүүгө кыйын болгон алыскы зоналарда туруктуу жашаган жана иштеген адамдарга эмгек акынын (кирешенин) 100 пайызы өлчөмүндө бардык жумушчу күндөр үчүн.

2) Айына 10 эсептик көрсөткүч өлчөмүндө социалдык өнүгүү башкармалыктары тарабынан:

 - жумушсуздун расмий статусу бар иштебеген жарандарга – бардык жумушчу күндөр үчүн;

- патенттин негизинде (же салык келишими) иштеген жеке ишкерлерге – 11-жумушчу күндөн тартып;

- юридикалык жакты түзбөгөн ДФЧ мүчөлөрүнө - 11-жумушчу күндөн тартып.

 Бийик тоолуу жана алыскы жетүүгө кыйын аймактарда жашаган жана иштеген аялдарга жөлөкпулду эсептөөдө кошумча коэффициенттер колдонулат.