Кош бойлуулук жана төрөт боюнча жөлөкпул кайсыл каражаттардын эсебинен төлөнөт?

Убактылуу эмгекке жарамсыздык боюнча жөлөкпул төлөө бардык иш күндөрү үчүн:

1.Иш берүүчүнүн өз каражаттарынын (эмгек акы фондунун же кирешесинин) эсебинен он жумуш куну үчүн эмгек акынын (кирешенин) 100 пайызы өлчөмүндө.

2. Республикалык бюджеттин каражаттарынын эсебинен он биринчи жумуш күндөн тартып - айына 10 эсептик көрсөткүч өлчөмүндө (1000 сом) социалдык өнүгүү башкармалыктары тарабынан төмөнкүлөргө дайындалат жана төлөнөт:

 - бийик тоолуу шарттарда жана жетүүгө кыйын болгон алыскы зоналарда туруктуу жашаган жана иштеген адамдарга эмгек акынын (кирешенин) 100 пайызы өлчөмүндө бардык жумушчу күндөр үчүн;

- жумушсуздун расмий статусу бар, иш менен камсыз кылуу кызматында эсепте турган адамдарга бардык жумушчу күндөр үчүн;