Протез жасоонун заманбап түрлөрү барбы?

Ооба, бар. РПОБМда “Отто Бокк” фирмасынын технологиясы боюнча буттардын заманбап немецтик протездери жасалат.