Ушул жылы аз камсыз болгон үй-бүлөлөргө жөлөкпул көбөйтүүлөбү?

2014-жылдын 1-ноябрдан тартып кепилденген минималдуу кирешенин (КМК) өлчөмү 640 сомдон 705 сомго чейин жогоруланган б.а. 10 %га. Кепилденген минималдуу кирешенин жардамы менен аз камсыз болгон үй-бүлөлөргө берилүүчү жөлөкпулдун өлчөмү эсептелет. Ушул жылы кепилденген минималдуу кирешенин (КМК) өлчөмүн 705 сомдон 810 сомго чейин жогорулатуу пландаштырылууда.  Ушул максатта бюджеттен  2 689,7 млн. сом каралган.