Жарандардын кандай категориясы кайтыш болгондо социалдык өнүгүү органдары аркылуу төлөнүүчү жөлөкпул берилет?

Жөлөкпул төмөнкүлөр кайтыш болгондо чектелет:

         - иш берүүчү менен эмгек мамилесинде турган адамдарга же анын багуусундагы үй-бүлө мүчөсүнө;

- патент (салык контракты) боюнча иштеген жеке ишкер же анын багуусундагы үй-бүлө мүчөсүнө;

- дыйкан (фермер) чарбасынын (ДФЧ) мүчөсү болгон, анын ичинде жер үлүшүн ижарага берген жашы жеткен 18 жаштан тартып жана андан улуу же анын багуусундагы үй-бүлө мүчөсүнө;

- иш менен камсыз кылуу ыйгарым укуктуу мамлекеттик органда каттоодо турган, ошондой эле каттоодо турбаган жумушсуз жаран же анын багуусундагы үй-бүлө мүчөсүнө;

- иштебеген (жумушсуз) адамдарга;

- социалдык жөлөкпул алган адамдарга;

- пенсионерге же анын багуусундагы үй-бүлө мүчөсүнө.