Жөлөкпул кандай өлчөмдө төлөнөт?

Жөлөкпулдун өлчөмү төмөнкүдөй категориялар үчүн өткөн календарлык жыл үчүн республика боюнча түзүлгөн орточо айлык эмгек акыга байланыштуу.

  • 100 пайыз (7189 с.) – иштеген адам каза болгон учурда;
  • 50 пайыз (3595 с.) орточо айлык эмгек акы өлчөмүндө  - каза болгон учуру боюнча:

- патенттин негизинде же салык келишиминин негизинде иштеген жеке ишкер;

- юридикалык жак болуп түзүлбөгөн ДФЧнын башчысы же эрезеге жеткен мүчөсү;

- ишке орноштуруу кызматында эсепте турган жумушсуз адам;

- иштеген адамдын багуусундагы үй-бүлө мүчөсү;

  • 20 пайыз (1438 сом) – алардын үй-бүлө мүчөсү – багуудагы      адам  каза болгондугу боюнча;

- жеке ишкердин багуусундагы үй-бүлө мүчөсү;

- ДФЧнын башчысынын же эрезеге жеткен мүчөсүнүн багуусундагы үй-бүлө мүчөсү;

- жумушсуз адамдын багуусундагы үй-бүлө мүчөсү.

Жөлөкпул республикалык бюджеттин же жергиликтүү бюджеттин каражаттарынан төмөнкүдөй өлчөмдө төлөнөт:

30 эсептик көрсөткүчүн (3000 с.) - социалдык жөлөкпул алган адам кайтыш болгон учурда;

20 пайыз - иштебеген адам кайтыш болгон учурда - өткөн календарлык жыл үчүн республикада түзүлгөн орточо эмгек акыдан.

Жөлөкпул Пенсиялык фонддун каражаттарынан төмөнкүдөй өлчөмдө төлөнөт:

- пенсионер каза болгон учур боюнча пенсиянын он эселенген базалык бөлүгү өлчөмүндө;

  - пенсионердин багуусундагы үй-бүлө мүчөсү каза болгон учур боюнча пенсиянын үч эселенген базалык бөлүгү өлчөмүндө.