Жөлөкпулдун өлчөмү

Төмөнкү категориядагы иштеген адам каза болгон учур боюнча өткөн календардык жылда республикада түзүлгөн орточо айлык эмгек акыдан көз каранды:

50% орточо айлык эмгек акы өлчөмүндө:

- патенттин негизинде же салык келишиминин негизинде иштеген жеке ишкер;

- юридикалык жак болуп түзүлбөгөн ДФЧнын башчысы же эрезеге жеткен мүчөсү;

- ишке орноштуруу кызматында эсепте турган жумушсуз адам;

- иштеген адамдын багуусундагы үй-бүлө мүчөсү;

 20% орточо айлык эмгек акы өлчөмүндө

- жеке ишкердин багуусундагы үй-бүлө мүчөсү;

- ДФЧнын башчысынын же эрезеге жеткен мүчөсүнүн багуусундагы үй-бүлө мүчөсү;

- жумушсуз адамдын багуусундагы үй-бүлө мүчөсү.

Социалдык жөлөкпул алган жактар каза болгон учурда кепилденген төмөнкү кирешенин  беш эселенген өлчөмүндө.