Нормативдик-укуктук база

ТОКТОМ Багууга жана козомолго дайыма муктаж болгон ден соолугунун мумкунчулугу чектелуу баланын жеке ассистентинин кызмат корсотуулоруно акы толоонун шарттары жонундо жобону бекитуу тууралуу жүктөө

Турмуштук оор кырдаалда турган балдарды жана үй-бүлөлөрдү табуу тартиби жөнүндө ЖОБО

жүктөө

Кыргыз Республикасынын Социалдык өнүгүү министрлигинин алдындагы "Балдар үчүн ишеним телефону" борбору" мамлекеттик мекемеси жөнүндө ЖОБО

жүктөө

2014-2018-жылдарга Кыргыз Республикасында балдар үчүн юстицияны өнүктүрүү боюнча Мамлекеттик программаны бекитүү жөнүндө КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЖОГОРКУ КЕҢЕШИНИН ТОКТОМУ

жүктөө

2014-2018-жылдарга Кыргыз Республикасында балдар үчүн юстицияны өнүктүрүү боюнча
МАМЛЕКЕТТИК ПРОГРАММА

Кыргыз Республикасынында балдар үчүн юстицияны өнүктүрүү боюнча 2014-2018-жылдарга мамлекеттик программаны ишке ашыруу боюнча иш- чаралардын планы 

жүктөө

жүктөө

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮНҮН БУЙРУГУ Бишкек шаары, 2015-жылдын 25-марты № 125-б 2015-2017-жылдарга балдарга карата ырайымсыз мамилелердин жана зомбулуктун алдын алуу боюнча ИШ-ЧАРАЛАР ПЛАНЫ

жүктөө

Турмуштук оор кырдаалда турган балдарга кызмат көрсөткөн субъектилерди аккредитациялоо жөнүндө
ЖОБО

жүктөө

Кыргыз Республикасындагы мамлекеттик жөлөкпулдар жөнүндө Мыйзамы

жүктөө

Кыргыз Республикасынын Кепилденген мамлекеттик минималдык социалдык стандарттар жөнүндө Мыйзамы

жүктөө

Кыргыз Республикасындагы калкты социалдык жактан тейлөөнүн негиздери жөнүндө Мыйзам

жүктөө

Кыргыз Республикасынын аймагында Кыргыз Республикасынын жарандары болгон балдарды мамлекеттер аралык асыроону ишке ашыруучу чет өлкөлүк уюмдарды аккредитациялоо тартиби жөнүндө Токтому

жүктөө

Кыргыз Республикасынын аймагында Кыргыз Республикасынын жарандары болгон балдарды мамлекеттер аралык асыроону ишке ашыруучу чет өлкөлүк уюмдарды аккредитациялоо тартиби жөнүндө Жобо

жүктөө

Ата-энесинин камкордугусуз калган жана Кыргыз Республикасынын чегинен тышкары жүргөн, Кыргыз Республикасынын жараны болгон балдарды Кыргыз Республикасына кайта алып келүү жөнүндө жобону бекитүү тууралуу Токтому

жүктөө

Ата-энесинин камкордугусуз калган жана Кыргыз Республикасынын чегинен тышкары жүргөн, Кыргыз Республикасынын жараны болгон балдарды Кыргыз Республикасына кайта алып келүү жөнүндө Жобо

жүктөө
Кыргыз Республикасынын Социалдык өнүгүү министрлигинин социалдык стационардык мекемелеринде социалдык кызматтардын минималдык социалдык стандарттарды колдонуу тартиби жөнүндө усулдук көрсөтмөлөрдү бекитүү тууралуу Буйрук жүктөө

Кыргыз Республикасынын Социалдык өнүгүү министрлигинин социалдык стационардык мекемелеринде социалдык кызматтардын минималдык социалдык стандарттарын колдонуу жөнүндө усулдук көрсөтмө

жүктөө

ССМ-деги адистердин иштеринин сапатын баалоо үчүн кварталда бир жолу жүргүзүлүүчү мониторингдун суроолору

жүктөө