Мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдүн стандарттары

Аткаруу бийлигинин органдары, алардын түзүмдүк бөлүнүштөрү жана ведомстволук мекемелери тарабынан жеке жана юридикалык жактарга берилүүчү мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдүн стандарттары- жүктөө

Балдары бар, аз камсыз болгон үй-бүлөлөргө ар айлык жөлөкпул дайындоо- жүктөө

Ай сайын берилүүчү социалдык жөлөкпулду дайындоо жана төлөө - жүктөө

Ай сайын кошумча социалдык жөлөкпул дайындоо жана төлөп берүү - жүктөө 

Ата-энесинин камкордугусуз калган балдар жөнүндө мамлекеттик маалымат банкынан маалымат берүү - жүктөө