КРЭӨМ конкурс жарыялайт

Кыргыз Республикасынын Эмгек жана өнүктүрүү министрлиги

бош турган административдик кызмат орундарын ээлөөгө ички жана улуттук кадрлар резервинде турган адамдардын арасында конкурс жарыялайт 

Бардык административдик мамлекеттик жарандык кызмат орундарына жалпы квалификациялык талаптар 

Башкы жана улук административдик мамлекеттик кызмат орундары үчүн:

Төмөнкүлөрдү билүү:

1) Кыргыз Республикасынын Конституциясын;

2) Кыргыз Республикасынын “Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө” Мыйзамын;

3) Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө” Мыйзамын;

4) Кыргыз Республикасынын “Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө” Мыйзамын;

5) Кыргыз Республикасынын “Коррупцияга каршы аракеттенүү жөнүндө” Мыйзамын;

6) Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат боюнча кеңештин 2016-жылдын 19-августундагы №43 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жана муниципалдык кызматчыларынын этика кодексин.

7) Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдын 23июлундагы №517 токтому менен бекитилген “Кыргыз Республикасынын иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү нускамасы жөнүндө”.

– кызматтык милдеттерди аткаруу үчүн мамлекеттик жана расмий тилдерди зарыл болгон көлөмдө билүүсү;

– компьютердик сабаттуулукка жана уюштуруу техникасын, зарыл программалык продуктуларды колдоно билүү ;

– презентация жасоо;

– таблица, диаграмма жана график түрүндө маалымат берүү;

– Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын укуктук базасынын маалыматтык системасын пайдалануу;

– веб-конференция байланышын уюштуруу тиркемелерин колдоно билүү;

– антивирустук программаларды колдонуу;

– логин и пароль коюу;

– компьютер менен иштөөдө маалыматтык коопсуздук гигиенасын сактоо 

Борбордук аппарат:

Үй бүлөнү колдоо, балдарды коргоо жана мамлекеттик төлөмдөр башкармалыгынын Үй-бүлөлүк зомбулуктан сактоо жана координациялоо бөлүмү

Башкы адис (У-Б) – 1 шт.бирдик

 1. Кесиптик билимдин деңгээли:

– жогорку билим – юридикалык, экономикалык, гуманитардык, мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу же социалдык илимдер.

 1. Иш стажы жана тажрыйбасы:

– мамлекеттик жана/же муниципалдык кызматта стажы бир жылдан кем эмес, же тийиштүү кесиптик чөйрөдө 3 жылдан кем эмес иш стажы

 1. Кесиптик компетенциясы:

Төмөнкүлөрдү билүү:

Кыргыз Республикасынын Үй-бүлө кодекси жана Кыргыз Республикасынын Балдар жөнүндө кодексин;

– Кыргыз Республикасынын “Үй-бүлөлүк зомбулуктан сактоо жана коргоо жөнүндө” Мыйзамын;

– Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2019-жылдын 1-августундагы №390 “Үй-бүлөлүк зомбулуктан сактоону жана коргоону жүзөгө ашыруунун тартиби жөнүндө”токтомун;

– 18.12.1979-жылдагы Аялдарга карата басмырлоонун бардык формаларын жоюу жөнүндө конвенцияны (CEDAW).

– Англис тилин билүү (артыкчылыктуу).

Билгичтиги:

– аналитикалык жана стратегиялык документтерди түзө билүү;

– жоопкерчиликтин жана демилгелүүлүктүн жогорку деңгээли;

– маалыматты чогултуу, талдоо, системалаштыруу жана жалпылоо;

– аналитикалык документтерди даярдоо;

– тиешелүү тармакта ата мекендик жана чет өлкөлүк тажрыйбаларга талдоо жүргүзүү жана аларды практикада колдонуу;

– кесиптештер менен натыйжалуу кызматташуу;

– ишкердик сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү;

– жаңы эмгек шарттарына ыңгайлашуу.

Көндүмдөр:

 • Компьютердик сабаттуулук;
 • ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды практикада колдонуу;
 • ишти пландаштыруу жана жумуш убактысын туура бөлүштүрүү;
 • башкаруучулук чечимдерди ыкчам ишке ашыруу;
 • жоопкерчиликтин жана демилгелүүлүктүн жогорку деңгээли;
 • өзүнүн көз карашынын болушу жана аны жактай билүүсү;
 • компетенттүүлүк, аналитикалык материалдарды түзүүнү билүү;
 • ички маданиятынын жогорку деңгээлде болуусу;

– өзүнүн билимин дайыма өркүндөтүүгө умтулуу;

– командада иштөө; компьютердик жана уюштуруу техникасын, зарыл болгон программалык продуктуларды колдоно билүү. 

Аймактык башкармалыктар:  

Каракол шаардык эмгек жана социалдык өнүктүрүү башкармалыгынын начальнигинин орун басары (Г-Б) (1 шт.бирдик).

Кесиптик билимдин деңгээли:

– тѳмѳнкү жаатагы жогорку билим:  философия, политология, психология, тарых, юриспруденция, журналистика, эл аралык байланыш, филология, культурология багыты боюнча «гуманитардык илимдер»; экономика, менеджмент, бизнес башкаруу, персоналды башкаруу, мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу,маркетинг багыты боюнча «экономика жана башкаруу» жана/же социология, социалдык иштер, жаштар менен иштөөнү уюштуруу багыты боюнча «социалдык илимдер».

Иш стажы жана тажрыйбасы:

мамлекеттик жана/же муниципалдык кызматта жалпысынан 3 жылдан кем эмес стажы же тийиштүү кесиптик чөйрөдө 5 жылдан кем эмес иш стажы.

Кесиптик компетенциясы:

Билими:

— “Кыргыз Республикасындагы мамлекеттик жөлөкпулдар жөнүндө”, “2010-жылдын апрель-июнунда болуп өткөн окуялардын натыйжасында курман болгондордун үй-бүлө мүчөлөрүн жана жабыр тарткан адамдарды социалдык коргоо жөнүндө”, “Согуштун, Куралдуу Күчтөрдүн ардагерлери жана ооруктун эмгекчилери”, “Кыргыз Республикасынын Чернобыль катастрофасынын кесепетинен жапа чеккен граждандарын социалдык жактан коргоо жөнүндө”, “Ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү адамдардын укуктары жана кепилдиктери жөнүндө” Кыргыз Республикасынын мыйзамдары;

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2000-жылдын 19-апрелиндеги №216 “Кыргыз Республикасына жакыр үй-бүлөлөрдүн социалдык паспортторун киргизүү жөнүндө”, 1995-жылдын 28-сентябрындагы №401 “Саясий жана диний ынанымы үчүн, социалдык, улуттук жана башка белгилери боюнча куугунтуктан жапа чегип акталган граждандардын укугу жана гарантиялары жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына ишке ашыруу жөнүндө”, 1996-жылдын 31-июлундагы №348 “Согуштун, Куралдуу Күчтөрдүн ардагерлери жана ооруктун эмгекчилери жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамын ишке ашыруу боюнча чаралар тууралуу”, 1994-жылдын 22-февралындагы №79 “Кыргыз Республикасынын Чернобыль катастрофасынын кесепетинен жапа чеккен граждандарын социалдык жактан коргоо жөнүндө” Мыйзамын ишке ашыруу жөнүндө”, “Улуу Ата Мекендик согуштун жана эмгектин ардагерлерине 9-майга карата ар жылдагы бир жолку акчалай жөлөкпул төлөө жөнүндө жобону бекитүү тууралуу” токтомдору;

— Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2003-жылдын 25-июлундагы 469 токтому менен бекитилген Ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелүү адамдарды майыптардын бөлмөдө жүрүүчү кресло-коляскалары менен камсыздоо тартиби жөнүндө жобо.

      Билгичтиги:

– ишинин артыкчылыктуу багыттарын аныктоо жана стратегиялык пландарды иштеп чыгуу;

– түзүмдүк бөлүмдөргө талдоо, болжолдоо, жалпылоо, мониторинг, контроль жүргүзүү жана аларды чечүүгө ыкмаларды интеграциялоо;

– башкаруучулук чечимдерди ыкчам кабыл алуу жана алардын кесепеттери үчүн жоопкерчилик тартуу;

– кызыкчылыктардын кагылышына алып келүүчү проблемалуу кырдаалдарды өз убагында аныктоо жана чечүү;

– коюлган милдеттерди чечүүдө новатордук ыкмаларды колдонуу үчүн мүмкүнчүлүктөрдү издөө;

– өз ишин жана түзүмдүк бөлүмдүн ишин натыйжалуу пландаштыруу;

– ведомстволор аралык өз ара аракеттенүү;

Көндүмдөр:

– аналитикалык жана стратегиялык документтерди иштеп чыгуу;

– түзүмдүк бөлүмдөрдү башкаруу (карамагындагылардын ортосунда тапшырмаларды жана милдеттерди рационалдуу бөлүштүрүү, өзүнүн карамагындагыларына мамлекеттик органдын жетекчилигинин стратегиялык максаттарын жана көрө билүүлөрүн сапаттуу жеткирүү, башкаруучулук чечимдерди ыкчам даярдоо жана ишке ашыруу, иштин жаңы формаларын жана методдорун издөө);

– маалыматты талдоо, системалоо жана жалпылоо;

– ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды практикада колдонуу;

– чыр-чатактуу кырдаалдарды жөнгө салуу;

– натыйжалуу мамилелерди куруу;

– ишкердик этикеттин ыкмаларын билүү, элдин алдында чыгып сүйлөөлөрдү, кеңешмелерди жана жолугушууларды өткөрүү;

– мамлекеттик жана расмий тилдерде иштик кат жазышууну жүргүзүү. 

Кадамжай райондук эмгек жана социалдык өнүктүрүү башкармалыгынын начальнигинин орун басары (Г-Б) (1 шт.бирдик).

Кесиптик билимдин деңгээли:

– тѳмѳнкү жаатагы жогорку билим:  философия, политология, психология, тарых, юриспруденция, журналистика, эл аралык байланыш, филология, культурология багыты боюнча «гуманитардык илимдер»; экономика, менеджмент, бизнес башкаруу, персоналды башкаруу, мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу,маркетинг багыты боюнча «экономика жана башкаруу» жана/же социология, социалдык иштер, жаштар менен иштөөнү уюштуруу багыты боюнча «социалдык илимдер».

Иш стажы жана тажрыйбасы:

мамлекеттик жана/же муниципалдык кызматта жалпысынан 3 жылдан кем эмес стажы же тийиштүү кесиптик чөйрөдө 5 жылдан кем эмес иш стажы.

Кесиптик компетенциясы:

Билими:

— “Кыргыз Республикасындагы мамлекеттик жөлөкпулдар жөнүндө”, “2010-жылдын апрель-июнунда болуп өткөн окуялардын натыйжасында курман болгондордун үй-бүлө мүчөлөрүн жана жабыр тарткан адамдарды социалдык коргоо жөнүндө”, “Согуштун, Куралдуу Күчтөрдүн ардагерлери жана ооруктун эмгекчилери”, “Кыргыз Республикасынын Чернобыль катастрофасынын кесепетинен жапа чеккен граждандарын социалдык жактан коргоо жөнүндө”, “Ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү адамдардын укуктары жана кепилдиктери жөнүндө” Кыргыз Республикасынын мыйзамдары;

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2000-жылдын 19-апрелиндеги №216 “Кыргыз Республикасына жакыр үй-бүлөлөрдүн социалдык паспортторун киргизүү жөнүндө”, 1995-жылдын 28-сентябрындагы №401 “Саясий жана диний ынанымы үчүн, социалдык, улуттук жана башка белгилери боюнча куугунтуктан жапа чегип акталган граждандардын укугу жана гарантиялары жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына ишке ашыруу жөнүндө”, 1996-жылдын 31-июлундагы №348 “Согуштун, Куралдуу Күчтөрдүн ардагерлери жана ооруктун эмгекчилери жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамын ишке ашыруу боюнча чаралар тууралуу”, 1994-жылдын 22-февралындагы №79 “Кыргыз Республикасынын Чернобыль катастрофасынын кесепетинен жапа чеккен граждандарын социалдык жактан коргоо жөнүндө” Мыйзамын ишке ашыруу жөнүндө”, “Улуу Ата Мекендик согуштун жана эмгектин ардагерлерине 9-майга карата ар жылдагы бир жолку акчалай жөлөкпул төлөө жөнүндө жобону бекитүү тууралуу” токтомдору;

— Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2003-жылдын 25-июлундагы 469 токтому менен бекитилген Ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелүү адамдарды майыптардын бөлмөдө жүрүүчү кресло-коляскалары менен камсыздоо тартиби жөнүндө жобо.

      Билгичтиги:

– ишинин артыкчылыктуу багыттарын аныктоо жана стратегиялык пландарды иштеп чыгуу;

– түзүмдүк бөлүмдөргө талдоо, болжолдоо, жалпылоо, мониторинг, контроль жүргүзүү жана аларды чечүүгө ыкмаларды интеграциялоо;

– башкаруучулук чечимдерди ыкчам кабыл алуу жана алардын кесепеттери үчүн жоопкерчилик тартуу;

– кызыкчылыктардын кагылышына алып келүүчү проблемалуу кырдаалдарды өз убагында аныктоо жана чечүү;

– коюлган милдеттерди чечүүдө новатордук ыкмаларды колдонуу үчүн мүмкүнчүлүктөрдү издөө;

– өз ишин жана түзүмдүк бөлүмдүн ишин натыйжалуу пландаштыруу;

– ведомстволор аралык өз ара аракеттенүү;

Көндүмдөр:

– аналитикалык жана стратегиялык документтерди иштеп чыгуу;

– түзүмдүк бөлүмдөрдү башкаруу (карамагындагылардын ортосунда тапшырмаларды жана милдеттерди рационалдуу бөлүштүрүү, өзүнүн карамагындагыларына мамлекеттик органдын жетекчилигинин стратегиялык максаттарын жана көрө билүүлөрүн сапаттуу жеткирүү, башкаруучулук чечимдерди ыкчам даярдоо жана ишке ашыруу, иштин жаңы формаларын жана методдорун издөө);

– маалыматты талдоо, системалоо жана жалпылоо;

– ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды практикада колдонуу;

– чыр-чатактуу кырдаалдарды жөнгө салуу;

– натыйжалуу мамилелерди куруу;

– ишкердик этикеттин ыкмаларын билүү, элдин алдында чыгып сүйлөөлөрдү, кеңешмелерди жана жолугушууларды өткөрүү;

– мамлекеттик жана расмий тилдерде иштик кат жазышууну жүргүзүү. 

Сынакка катышуу үчүн төмөнкү документтер талап кылынат:

1.Жеке арызы;

 1. Сүрөтү менен кадрларды каттоо боюнча өздүк баракчасы (3х4);
 2. Автобиография (соттуулугу бар же жоктугу жөнүндө маалымат көрсөтүү менен);
 3. Резюме;
 4. Паспорттун же өзүн күбөлөндүргөн документтин көчүрмөсү (паспортунун же ким экендигин аныктаган документинин түп нускасы конкурска келгенде көрсөтүлөт);

6.Керектүү кесиптик билими, иш стажы жана квалификациясы жөнүндө тастыктоочу (нотариалдык жактан же иштеген жеринде күбөлөндүрүлгөн эмгек китепчесинин, билими тууралуу документтеринин, квалификациясын жогорулатуу, илимий даража жана илимий наам берүү жөнүндө документтеринин көчүрмөлөрү);

 1. Документтер ылдам тиккичте (скоросшиватель) Бишкек шаары, Тыныстанов көчөсү, 215 (Киев көчөсү менен кесилишет), 2-кабат, №204 кабинет дареги боюнча 2021-жылдын 27 январь күнү саат 18:00го чейин тапшырылышы керек.

Кошумча маалыматты 663685 телефону же www.mlsp.gov.kg. сайты боюнча алуу болот.

Пайдалуу
Ссылккалар