Мүмкүнчүлүгү чектелген жараандарды протездик ортопедиялык буюмдар менен камсыздоо 2022-жылдын 14 марттан 18 мартка чейин.

Республикалык протездик-ортопедиялык буюмдар мекемесинин медициналык бөлүмү жуманын ичинде 121 ДМЧАна кызмат көрсөтүштү. Протездөөнун оор түрүн жасап берүү максатында алыскы райондордон келген 5 ДМЧА Реаблитациялоо борборуна жаткырылды. Биринчи жолу кайрылгандардын саны 12 ДМЧА. 5 ДМЧАга жасалма бут, лангет жана фиксациялоо аппараттарын жасап берүү үчүн алардын ооруулу буттарына гипс материалынан калып түшүрүү иштери жүргүзүлдү.

Республикалык протездик – ортопедиялык буюмдар мекемесинин кызматкерлери тарабынан эмгек тартиби сактоо ар дайым каралат.

Пайдалуу
Ссылккалар