2023- жылдын 1- жарым жылдыка карата турмуштук оор кырдаалга кабылгын үй-бүлөлөр жана балдар боюнча маалымат

2023- жылдын  1- жарым жылдыка карата турмуштук оор кырдаалга кабылгын үй-бүлөлөр жана балдар боюнча маалымат.
Аймактар Турмуштук оор кырдаага кабылган балдардын саны  Баланы коргоо боюнча жеке иштөөгө түзүлгөн планындардын саны Турмуштук оор кырдаалдан чыгарылган балдардын

саны

Турмуштук оор кырдаалга кабылган  үй-бүлөлөрдүн саны Үй-бүлө менен иштөөгө түзүлгөн жеке пландардын саны Турмуштук оор кырдаалдан

чыгарылган

 үй-бүлөлөрдүн

саны

Бишкек шаары 404 298 251 136 97 44
Чүй облусу 717 232 388 276 72 6
Ысык-Көл облусу 793 199 148 117 81 12
Нарын облусу 336 271 201 8 7 3
Ош  шаары 50 29 109 17 16 13
Ош облусу 205 60 174 7 7 4
Жалал-Абад облусу 564 147 491 57 34 16
Баткен облусу 208 99 92 22 22 9
Талас облусу 79 47 44 22 74 7
Баары 3 356 1 382 1 898 662 358 114
Пайдалуу
Ссылкалар