2018-жылы Министрликке 1605 арыз жана даттануулар келип түшкөн

2018 – жылдын жыйынтыгы боюнча Министрликке 1605 арыз жана даттануулар келип түшкөн, анын ичинен 36-электрондук кайрылуу, 0-ишеним телефону боюнча.

Кыргыз Республикасынын Президентинин Аппаратынан келип түшкөн арыздар – 316, анын ичинен Бишкек ш. – 144, Чүй обл. – 53, Нарын обл. – 19, Ысык-Көл обл. – 22,   Жалал-Абад обл. – 37, Талас – 7,Ош обл.- 26 , Баткен-8.

Алардын ичинен  0 – оң тарабына чечилген, 115 – арызга терс жооп берилген, анткени материалдык жардам көрсөтүү үчүн Министрликте атайын эсеп жок, бирөөсүндө арыз жооп жөнөтүлө турган дарек көрсөтүлгөн эмес, калган арыздануучуларга колдонуудагы мыйзамга ылайык түшүндүрүү берилген.

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппаратынан – 387, анын ичинен Бишкек ш.- 174, Чүй обл. – 33, Талас обл. – 16, Ысык-Көл обл. –27, Нарын обл. – 41, Ош обл.- 39, Джалал-Абад обл.-30, Баткен- 27.

Алардын ичинен 0 – оң тарабына чечилген, 47 – арызга терс жооп берилген, анткени материалдык жардам көрсөтүү үчүн Министрликте атайын эсеп жок, бирөөсүндө арыздын жообу жөнөтүлө турган дарек көрсөтүлгөн эмес, калган арыздануучуларга колдонуудагы мыйзамга ылайык түшүндүрүү берилген.

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарынан  министрликке – 124 арыз келип түшкөн, анын ичинен Бишкек ш.- 43, Чүй обл.-23, Талас обл.- 3, Ысык-Көл обл.-14, Нарын обл.- 7, Ош обл.-14, Баткен обл.-5, Джалал-Абад обл.-15.

Алардын ичинен 0 – оң тарабына чечилген,31 – арызга терс жооп берилген, анткени материалдык жардам көрсөтүү үчүн Министрликте атайын эсеп жок, бирөөсүндө арыздын жообу жөнөтүлө турган дарек көрсөтүлгөн эмес, калган арыздануучуларга колдонуудагы мыйзамга ылайык түшүндүрүү берилген.

Министрликтин наамына – 645 арыз келип түшкөн, анын ичинен Бишкек ш.-260,  Чүй обл.- 137, Ысык-Көл обл.-44, Нарын обл.-55, Ош обл.- 46, Баткен обл.-26, Джалал-Абад обл.-57,Талас – 23.

Алардын ичинен 3 – оң тарабына чечилген,  39 – арызга терс жооп берилген, анткени материалдык жардам көрсөтүү үчүн Министрликте атайын эсеп жок, бирөөсүндө арыз жооп жөнөтүлө турган дарек көрсөтүлгөн эмес, калган арыздануучуларга колдонуудагы мыйзамга ылайык түшүндүрүү берилген.

Башка ведомстволордон келип түшкөн – 133 арыз, анын ичинен Бишкек ш.- 66, Чүй обл.-15, Талас обл.- 2, Нарын обл.-12, Ысык-Көл обл.-10, Баткен обл.- 8, Ош обл.- 13 , Джалал-Абад обл.- 7.

Алардын ичинен 0-он тарабына чечилген, 9- арызга терс жооп берилген, анткени материалдык жардам көрсөтүү үчүн Министрликте атайын эсеп жок, бирөөсүндө арыз жооп жөнөтүлө турган дарек көрсөтүлгөн эмес, калган арыздануучуларга колдонуудагы мыйзамга ылайык түшүндүрүү берилген.

Арыздардын негизги үлүшү төмөнкү аткаруучуларга тиешелүү:

Социалдык камсыз кылуу департаментине – 41,6%.(668арыз);

ДМЧФ МСЭ борборуна – 4,6% (75 арыз);

Мамлекеттик жөлөкпулдар жана акчалай компенсациялар башкармалыгына – 12,1% (195 арыз);

Эл аралык кызматташуу, гуманитардык жардам жана маалыматтык  башкармалыгына-8

ДМЧА жана улгайган адамдар боюнча башкармалыгына – 6,4% (104 арыз);

Балдарды коргоо боюнча башкармалыгына – 9,3% (150 арыз);

Бюджеттик пландаштыруу жана финансылоо башкармылыгына – 1,3% (22 арыз)

Адамдык ресурстарды башкаруу боюнча секторуна – 2,4% (39  арыз;)

Шаардык социалдык өнүгүү башкармалыгына – % (арыз);

Укуктук камсыз кылуу бөлүмүнө – 1,9%(32 арыз);

Социалдык саясатты иштеп чыгуу боюнча иштерди талдоо жана координациялоо бөлүмүнө – (арыз).

Аудит-1,8% (29 арыз)

Протез.орт завод.- 3(арыз)

Гендер политика- %(3 арыз)

Инф.технология-1(арыз)

Ишеним-телефон борбору-0

Эмгек башкармалыгы- 7,1%(115) арыз

Эмгекке орноштуруу башкармалыгы- 4,0%(65 арыз)

Гум.жардам-9

Коррупция -3,3% (53)

Калгандары Министрликтин башка түзүмдүк бөлүмдөрү боюнча дээрлик тең бөлүштүрүлүп берилет.

Келип түшкөн арыздар кайрылуунун предмети боюнча төмөнкүдөй структурага ээ:

жеңилдиктерди берүү  – 14,7% (237 арыз);

мамлекеттик жөлөкпулдар жөнүндө – 26,9% (433 арыз);

материалдык же гуманитардык жардам көрсөтүү – 13,0% (209 арыз);

майып тобун аныктоо жөнүндө – 4,6% (75 арыз);

үй-бүлөлөргө жана балдарга кызмат көрсөтүүлөр – 9,3% (150арыз);

укуктук маселе – 1,9% (32 арыз);

ДМЧА жана улгайган адамдар боюнча башкармалыгы-6,4%(104арыз)

Эмгек маселеси- 7,1%(115заявл)

Эмгекке орноштуруу- 4,0%(65 арыз)

Гендер-3

Гум.пом-9

Корруция -3,3%(53)

ар кандайлар ( угуу аппараттар, үй-интернаттарга аныктоо,  СӨБтүн жетекчилерине жана кызматкерлерине даттануу,  санаторий-курортторго жолдомолор, каржылоо маселелери ж.б) – 7,4% (120арыз).

Регионалдык өңүттөн алганда, келип түшкөн арыздардын структурасы төмөнкүдөй:

Региондор2018 – жыл

 

 

 2017 – жыл

 

   (+),(-)
    Саны        %Саны      %
1.Бишкек ш.68242,552041,9+162
Президент. Аппараты 145109
Өкмөт Аппараты 17693
КР ЖК       4455
Башка ведомстволор 6664
Министрлик наамына 251199
2.    Чүй обл.25415,822518,2+29
Президент. Аппараты5431
Өкмөт Аппараты3232
КР ЖК2428
Башка ведомстволор1228
Министрлик наамына132106
3.   Нарын обл.1398,7957,7+44
Президент. Аппараты1919
Өкмөт Аппараты4329
КР ЖК714
Башка ведомстволор123
Министрлик наамына5830
4.Ысык-Көл обл.1177,3937,5+24
Президент. Аппараты2318
Өкмөт Аппараты2527
КР ЖК1411
Башка ведомстволор1011
Министрлик наамына4526
5.Ош обл.1388,612410,0+14
Президент. Аппараты2515
Өкмөт Аппараты3936
КР ЖК1411
Башка ведомстволор135
Министрлик наамына4757
6.Талас обл.613,8231,8+38
Президент. Аппараты74
Өкмөт Аппараты163
КР ЖК44
Башка ведомстволор43
Министрлик наамына309
7.Жалал-Абад обл.1408,712510,1+15
Президент. Аппараты3425
Өкмөт Аппараты2931
КР ЖК1627
Башка ведомстволор43
Министрлик наамына5739
8.Баткен обл.744,6352,8+39
Президент. Аппараты83
Өкмөт Аппараты279
КР ЖК73
Башка ведомстволор75
Министрлик наамына2515
КМШ00
Баары     16051001240100+365

Каттардын жана арыздардын көпчүлүк бөлүгү  Бишкек ш. – 42,5%,Чүй обл.-15,8%,  Ош- 8,6%,Нарын-8,7%, И.Куль-7,3%, Жалал-Абат-8,7%, Баткен-4,6%, Талас-3,8%,   келип түшкөн.

2018-жылы  министр  – 93, Статс-катчы – 13, министрдин орун басарлары: Куйкеев Э.А. – 4, Полотова Ж.А.- 31,Мамытова- 37, Каденова-16,Солтонбекова А.-4,Алыбаева Ж.-6 адам кабыл алган.

Коомдук кабылдама тарабынан 1220 жаран кабыл алынган, 640 жарандын маселеси оң жагына чечилген, калгандарына түшүндүрүү берилген.

Видео-конференц – байланышы аркылуу Ош областы менен эки жолу жарандарды кабыл алуу болду.

Калк менен ишти уюштурууну жакшыртуу максатында, социалдык өнүгүү маселелер боюнча, МСЭКтин иши тууралуу, жарандардын колдонуудагы ченемдик укуктук актылар менен өз алдынча таанышуу үчүн,  көрсөтмө маалыматтарды (маалыматтык стенддер) жеткиликтүү жерге, министрликтин ишеним-телефонун (66-01-07) көрсөтүү менен жайгаштырылган.

Эгерде региондор боюнча келип түшкөн  арыздарды  карап чыксак, анда:

Бишкек шаары боюнча бардыгы 2018-жылы  682 арыз келип түшкөн, анын ичинен, Первомайский район- 205, 61- жеңилдиктерди берүү, 36- мамлекеттик жөлөкпулдар, 35 – материалдык же гуманитардык жардам көрсөтүү, 6- майыптык тобун аныктоо,18- үй-бүлөлөргө жана балдарга кызмат көрсөтүүлөр, 3- карылар үйүнө аныктоо, 0-укук коргоо маселеси,4-ЛОВЗ, 1-арыз Бишкек шаардык карылар үйүнүн жетекчисине,гендер-0, 17-эмгек маселеси,5- эмгекке орношуу маселеси, 1-арыз Беловодскидеги балдар жатак уйуно,1- арыз зам.нач МСЭК, 17- ар кандай.

Ленинский район – 196 арыз, 46-женилдик беруу, 41-жолокпул,39-мат.помощь,11-майыптык тобун аныктоо,27-балдарга кызмат корсотуу, 10-эмгек маселеси,4-эмгекке орноштуруу,1-жалоба протез заводуна,1-арыз УСР начальнигине ,1- ЛОВЗ,1-арыз коррупия кызматкери Кубатовага,2-арыз шаардык эмгекке орноштуруу начальниги –Усупбкевго,  12-ар кандай

Октябрский район-140 арыз, 35 – женилдик беруу, 36-жолокпул,26-мат.жардам,2-ЛОВЗ,15-балдарга кызмат корсотуу,1-майып тобун аныктоо,1- карылар уйуно аныктоо,10-эмгек, 1-арыз Москва районунун кызматкерине,1-арыз Октябрь УСР дин кызматкерине,5-занятость,7-ар кандай

Свердловский район-141 арыз, 47-женилдик,30-жолокпул, 26-мат.жардам, 5-майып тобун аныктоо,16-балдарга жардам, 6-эмгек маселеси,3-эмгекке орноштуруу,2- арыз Сверд.район УСРдин кызматкерине,  6-ар кандай

Чүй облусу боюнча бардыгы 254 арыз келип түшкөн, анын ичинен Аламедин району- 64, 23- жеңилдиктерди берүү, 17 – мамлекеттик жөлөкпулдар,12 – материалдык же гуманитардык жардам көрсөтүү, 1- майыптык тобун аныктоо, 5- үй-бүлөлөргө жана балдарга кызмат көрсөтүүлөр, 2-эмгек маселеси,2-эмгекке орноштуруу,1- жалоба на раб.МСЭК,1-арыз Нарын УСР,0- ар кандай.

Сокулукский район -40 арыз, 8- жеңилдиктерди берүү, 18 – мамлекеттик жөлөкпулдар,6 – материалдык же гуманитардык жардам көрсөтүү, 2- майыптык тобун аныктоо, 0- үй-бүлөлөргө жана балдарга кызмат көрсөтүүлөр,2-карылар үйүнө аныктоо, 2-эмгек маселеси, 1-эмгек орноштуруу, 1- ар кандай.

Чуйский район – 14 арыз, 7- жеңилдиктерди берүү, 4 – мамлекеттик жөлөкпулдар 1 – материалдык же гуманитардык жардам көрсөтүү, 0- майыптык тобун аныктоо, 0- үй-бүлөлөргө жана балдарга кызмат көрсөтүүлөр, 1-карылар үйүнө аныктоо, 0-эмгек маселеси, 0-эмгек орноштуруу, 1- арыз жатак уйунун башчысы Тумановага, 0- ар кандай.

Жайыл район – 33 арыз, 15- жеңилдиктерди берүү, 9 – мамлекеттик жөлөкпулдар 3 – материалдык же гуманитардык жардам көрсөтүү, 1- майыптык тобун аныктоо, 0- үй-бүлөлөргө жана балдарга кызмат көрсөтүүлөр,2-карылар үйүнө аныктоо, 1-эмгек маселеси, 0-эмгек орноштуруу, 1-арыз Аламед.районунун башчысына, 1- ар кандай.

Ысык-Атинский  район – 27 арыз, 5- жеңилдиктерди берүү, 7 – мамлекеттик жөлөкпулдар 7 – материалдык же гуманитардык жардам көрсөтүү, 0- майыптык тобун аныктоо, 4- үй-бүлөлөргө жана балдарга кызмат көрсөтүүлөр, 1-карылар үйүнө аныктоо, 0-эмгек маселеси, 0-эмгек орноштуруу, 1-арыз Ыссык- Ата УСРдин кызматкерине,2- ар кандай.

Панфиловский   район – 14 арыз, 3- жеңилдиктерди берүү, 3 – мамлекеттик жөлөкпулдар 2 – материалдык же гуманитардык жардам көрсөтүү, 1- майыптык тобун аныктоо, 1- үй-бүлөлөргө жана балдарга кызмат көрсөтүүлөр, 0 – Москва РСӨБтүн  башчысына даттануу, 0-карылар үйүнө аныктоо, 0-эмгек маселеси, 0-эмгек орноштуруу, 0-арыз Панфилов РСОБ тун кызматкерине, 4- ар кандай.

Кеминский  район – 22 арыз, 3- жеңилдиктерди берүү, 10 – мамлекеттик жөлөкпулдар 2 – материалдык же гуманитардык жардам көрсөтүү, 1- майыптык тобун аныктоо, 2- үй-бүлөлөргө жана балдарга кызмат көрсөтүүлөр, 1-карылар үйүнө аныктоо, 0-эмгек маселеси, 0-эмгек орноштуруу,  3- ар кандай.

Московский  район – 19 арыз, 5- жеңилдиктерди берүү, 1 – мамлекеттик жөлөкпулдар, 3 – материалдык же гуманитардык жардам көрсөтүү, 0- майыптык тобун аныктоо, 6- үй-бүлөлөргө жана балдарга кызмат көрсөтүүлөр,1-карылар үйүнө аныктоо,   1 – арыз Москва районунун башчысына,1-арыз балдар уйунун жетекчисине,1- ар кандай.

Токмок шаары – 21арыз, 5- жеңилдиктерди берүү, 8 – мамлекеттик жөлөкпулдар 0 – материалдык же гуманитардык жардам көрсөтүү, 1- майыптык тобун аныктоо, 0- үй-бүлөлөргө жана балдарга кызмат көрсөтүүлөр,1-эмгек маселеси, 0-эмгек орноштуруу,  1-фин маселеси, 1- арыз ССУ №2 директирине, 4- ар кандай.

Нарын облусу боюнча бардыгы 139 арыз келип түшкөн  ,

Нарын шаары-40 арыз,  анын ичинен 18- жеңилдиктерди берүү, 9- мамлекеттик жөлөкпулдар, 1- ЛОВЗ, 2- материалдык же гуманитардык жардам көрсөтүү,Эмгек маселеси-0, эмгекке орнотуруу-3,0-карылар уйуно аныктоо, 2-майыптык тобун аныктоо,3-үй-бүлө жана балдарды коргоо бөлүмүнө,2- ар кандай.

Нарын району-14 арыз,  анын ичинен 5- жеңилдиктерди берүү, 5- мамлекеттик жөлөкпулдар, 0- ЛОВЗ, 2- материалдык же гуманитардык жардам көрсөтүү,Эмгек маселеси-1, 1-карылар уйуно аныктоо, , 0-майыптык тобун аныктоо,0-үй-бүлө жана балдарды коргоо бөлүмүнө,0-арыз МСЭКтин башчысына, 0- ар кандай.

Кочкор  району-25 арыз,  анын ичинен 6- жеңилдиктерди берүү, 5- мамлекеттик жөлөкпулдар, 0- ЛОВЗ, 0- материалдык же гуманитардык жардам көрсөтүү,эмгек маселеси-9, 0-карылар уйуно аныктоо, , 3-майыптык тобун аныктоо,1-үй-бүлө жана балдарды коргоо бөлүмүнө,1- арыз Кочкор районуна соц. защитасына, 0- ар кандай.

Ак-Тала  району-18 арыз,  анын ичинен 4- жеңилдиктерди берүү, 5- мамлекеттик жөлөкпулдар,2- материалдык же гуманитардык жардам көрсөтүү,Эмгек маселеси-2, 0-карылар уйуно аныктоо, , 0-майыптык тобун аныктоо,0-үй-бүлө жана балдарды коргоо бөлүмүнө,0-арыз МСЭКтин башчысына, 5- ар кандай.

Джумгал  району-15 арыз,  анын ичинен 6- жеңилдиктерди берүү, 8- мамлекеттик жөлөкпулдар, 0- ЛОВЗ, 0- материалдык же гуманитардык жардам көрсөтүү,Эмгек маселеси-0, 0-карылар уйуно аныктоо, , 0-майыптык тобун аныктоо,0-үй-бүлө жана балдарды коргоо бөлүмүнө,0-арыз МСЭКтин башчысына, 1-арыз (анонимн)Жумгал РУСРнин жетекчисине, 0- ар кандай.

Ат-Башы  району-27 арыз,  анын ичинен 6- жеңилдиктерди берүү,10- мамлекеттик жөлөкпулдар, 0- ЛОВЗ, 4- материалдык же гуманитардык жардам көрсөтүү,Эмгек маселеси-3, 0-карылар уйуно аныктоо, , 2-майыптык тобун аныктоо,1-үй-бүлө жана балдарды коргоо бөлүмүнө,0-арыз МСЭКтин башчысына, 0- ар кандай.

Ысык-Көл облусу боюнча бардыгы  117 арыз келип түшкөн, анын ичинен

Ак-Суу району – 12 арыз, 2- жеңилдиктерди берүү, 6-   мамлекеттик жөлөкпулдар,0 –  майыптык тобун аныктоо, 1 –  үй-бүлөлөргө жана балдарга кызмат көрсөтүүлөр, 1 – материалдык же гуманитардык жардам көрсөтүү,1-карылар уйуно аныктоо,эмгек маселеси-0, 1 –  ар кандай.

Ысык-Кол  району – 14арыз, 6- жеңилдиктерди берүү,3-   мамлекеттик жөлөкпулдар1 –  майыптык тобун аныктоо, 0 –  үй-бүлөлөргө жана балдарга кызмат көрсөтүүлөр, 1- эмгек орноштуруу, 3 – материалдык же гуманитардык жардам көрсөтүү,0-карылар уйуно аныктоо,эмгек орношуу-1, 0 –  ар кандай.

Тюпский  району – 10 арыз, 3- жеңилдиктерди берүү, 4-   мамлекеттик жөлөкпулдар0 –  майыптык тобун аныктоо, 2 –  үй-бүлөлөргө жана балдарга кызмат көрсөтүүлөр, 0- эмгек орноштуруу, 1 – материалдык же гуманитардык жардам көрсөтүү,0-карылар уйуно аныктоо,эмгек маселеси-0, 0 –  ар кандай.

Жети-Огуз  району – 12арыз, 1- жеңилдиктерди берүү, 4-   мамлекеттик жөлөкпулдар,1 –  майыптык тобун аныктоо, 2 –  үй-бүлөлөргө жана балдарга кызмат көрсөтүүлөр,2- эмгек маселеси, 1 – материалдык же гуманитардык жардам көрсөтүү,0-карылар уйуно аныктоо,эмгек маселеси-0, 1-  ар кандай.

Тонский  району – 15 арыз, 3- жеңилдиктерди берүү, 3-   мамлекеттик жөлөкпулдар  3 –  майыптык тобун аныктоо, 0 –  үй-бүлөлөргө жана балдарга кызмат көрсөтүүлөр, 0- эмгек орноштуруу, 2 – материалдык же гуманитардык жардам көрсөтүү,0-карылар уйуно аныктоо,эмгек маселеси-3, 1-арыз Тон РУСРнин кызматкерине,  0 –  ар кандай.

Каракол шаары – 35 арыз, 12- жеңилдиктерди берүү, 6-   мамлекеттик жөлөкпулдар , 2 –  майыптык тобун аныктоо, 0 –  үй-бүлөлөргө жана балдарга кызмат көрсөтүүлөр,0- эмгек орноштуруу, 12 – материалдык же гуманитардык жардам көрсөтүү,0-карылар уйуно аныктоо,эмгек маселеси-1, 2-  ар кандай.

Балыкчы шаары – 19 арыз, 5- жеңилдиктерди берүү,4-   мамлекеттик жөлөкпулдар,1 –  майыптык тобун аныктоо, 2 –  үй-бүлөлөргө жана балдарга кызмат көрсөтүүлөр, 0- эмгек орноштуруу, 5 – материалдык же гуманитардык жардам көрсөтүү,0-карылар уйуно аныктоо, эмгек маселеси-1,1-арыз соцработнике, 0 –  ар кандай

Ош облусу боюнча бардыгы 138 арыз келип түшкөн, анын ичинен

Озгон району-12 арыз, 2-  жеңилдиктерди берүү, 3- мамлекеттик жөлөкпулдар, 3-  материалдык же гуманитардык жардам көрсөтүү, 0-  майыптык тобун аныктоо, 1-үй-булөлөргө жана балдарга кызмат корсөтүү, 0-карылар үйүнө аныктоо, 1 -эмгек маселеси,0-арыз министирликтин аппаратынын кызматкерлерине ,0-корупция,2- ар кандай.

Ош шаары – 46 арыз, 14-  жеңилдиктерди берүү, 8- мамлекеттик жөлөкпулдар, 6-  материалдык же гуманитардык жардам көрсөтүү, 4-  майыптык тобун аныктоо, 6-үй-булөлөргө жана балдарга кызмат корсөтүү, 0-карылар үйүнө аныктоо, 3-эмгек маселеси,0-арыз министирликтин аппаратынын кызматкерлерине, 1-эмгекке орноштуруу,0-корупция,4- ар кандай.

Узген шаары – 4 арыз, 0-  жеңилдиктерди берүү, 2- мамлекеттик жөлөкпулдар, 2-  материалдык же гуманитардык жардам көрсөтүү, 0-  майыптык тобун аныктоо, 0-үй-булөлөргө жана балдарга кызмат корсөтүү, 0-карылар үйүнө аныктоо 0 -э мгек маселеси,0-арыз министирликтин аппаратынын кызматкерлерине,0 ,0-корупция,0- ар кандай.

Алай району – 12 арыз, 2-  жеңилдиктерди берүү, 5- мамлекеттик жөлөкпулдар, 2-  материалдык же гуманитардык жардам көрсөтүү, 1-  майыптык тобун аныктоо, 0-үй-булөлөргө жана балдарга кызмат корсөтүү, 0-карылар үйүнө аныктоо 1 -э мгек маселеси,0-арыз министирликтин аппаратынын кызматкерлерине,0 ,0-корупция,1- ар кандай.

Чон-Алай – 7 арыз, 1-  жеңилдиктерди берүү,2- мамлекеттик жөлөкпулдар, 4  материалдык же гуманитардык жардам көрсөтүү, 0-  майыптык тобун аныктоо, 0-үй-булөлөргө жана балдарга кызмат корсөтүү, 0-карылар үйүнө аныктоо 0 -э мгек маселеси,0-арыз министирликтин аппаратынын кызматкерлерине,0 ,0-корупция,0- ар кандай.

Араван району – 6 арыз, 1-  жеңилдиктерди берүү, 3- мамлекеттик жөлөкпулдар, 0-  материалдык же гуманитардык жардам көрсөтүү,  1 – эмгек орноштуруу, 0-  майыптык тобун аныктоо, 0-үй-булөлөргө жана балдарга кызмат корсөтүү, 0-карылар үйүнө аныктоо, 1 -э мгек маселеси,0-арыз министирликтин аппаратынын кызматкерлерине,0 ,0-корупция,0- ар кандай.

Кара-Кульжа району – 16 арыз, 4-  жеңилдиктерди берүү, 7- мамлекеттик жөлөкпулдар, 1-  материалдык же гуманитардык жардам көрсөтүү, 0-  майыптык тобун аныктоо, 1-үй-булөлөргө жана балдарга кызмат корсөтүү, 0-карылар үйүнө аныктоо 2 -э мгек маселеси,0-арыз министирликтин аппаратынын кызматкерлерине,0 ,0-корупция,1- ар кандай.

Кара-Суу району – 21 арыз, 4-  жеңилдиктерди берүү, 5- мамлекеттик жөлөкпулдар, 4-  материалдык же гуманитардык жардам көрсөтүү, 2-  майыптык тобун аныктоо, 2-үй-булөлөргө жана балдарга кызмат корсөтүү, 0-карылар үйүнө аныктоо,2 -э мгек маселеси,0-арыз министирликтин аппаратынын кызматкерлерине,0 ,0-корупция,1-арыз МСЭК,1- ар кандай.

Ноокат району – 14 арыз, 4-  жеңилдиктерди берүү, 3- мамлекеттик жөлөкпулдар, 1-  материалдык же гуманитардык жардам көрсөтүү, 0-  майыптык тобун аныктоо, 1-үй-булөлөргө жана балдарга кызмат корсөтүү,1-эмгек онуштуруу, 0-карылар үйүнө аныктоо, 1- эмгек маселеси,0-арыз министирликтин аппаратынын кызматкерлерине,0 ,0-корупция,1- арыз Ноокат РУСР нин кызматкерине, 1- ар кандай.

Талас облусу боюнча бардыгы 61 арыз келип түшкөн, анын ичинен                            Талас шаары-16 арыз, 8 –  жеңилдиктерди берүү, 4 – мамлекеттик жөлөкпулдар,  0 –  майыптык тобун аныктоо,                   1 –   материалдык же гуманитардык жардам көрсөтүү, 0-үй-бүлөлөргө жана балдарга кызмат көрсөтүү,2-эмгек маселеси,1- ар кандай.

Талас району -13 арыз, 2 –  жеңилдиктерди берүү, 5 – мамлекеттик жөлөкпулдар,  0 –  майыптык тобун аныктоо,                     0 –   материалдык же гуманитардык жардам көрсөтүү, 0-үй-бүлөлөргө жана балдарга кызмат көрсөтүү,6-эмгек маселеси,0- ар кандай.

Кара-Буура району -10 арыз, 2 –  жеңилдиктерди берүү, 4 – мамлекеттик жөлөкпулдар,  0 –  майыптык тобун аныктоо,                 2 –   материалдык же гуманитардык жардам көрсөтүү, 0-үй-бүлөлөргө жана балдарга кызмат көрсөтүү,2-эмгек маселеси,0- ар кандай.

Бакай-Ата району -11 арыз, 2 –  жеңилдиктерди берүү, 4 – мамлекеттик жөлөкпулдар,  0 –  майыптык тобун аныктоо,  1-карылар орноштуу   ,   2 –   материалдык же гуманитардык жардам көрсөтүү, 1-үй-бүлөлөргө жана балдарга кызмат көрсөтүү,0-эмгек маселеси,1- ар кандай.

Манас  району -11арыз, 3 –  жеңилдиктерди берүү,4 – мамлекеттик жөлөкпулдар,  0 –  майыптык тобун аныктоо,  1 –   материалдык же гуманитардык жардам көрсөтүү, 1-үй-бүлөлөргө жана балдарга кызмат көрсөтүү,0-эмгек маселеси,2- ар кандай.

Жалал-Абад  облусу боюнча бардыгы 140 арыз келип түшкөн, анын ичинен  Жалал-Абад  шаары- 20 арыз, 4 –   жеңилдиктерди берүү, 4 –  мамлекеттик жөлөкпулдар, 5-  материалдык же гуманитардык жардам көрсөтүү, 1 –   майыптык тобун аныктоо, 3-үй-бүлөлөргө жана балдарга кызмат көрсөтүү,2-эмгек маселеси,1-арыз Токобаевага,  0- ар кандай.

Каракол  шаары- 5 арыз,1 –   жеңилдиктерди берүү, 0 –  мамлекеттик жөлөкпулдар, 0-  материалдык же гуманитардык жардам көрсөтүү, 0 –   майыптык тобун аныктоо, 0-үй-бүлөлөргө жана балдарга кызмат көрсөтүү,3-эмгек маселеси,1-арыз Тургунбаевага, 0- ар кандай.

Таш-Кумыр  шаары- 4 арыз,2 –   жеңилдиктерди берүү,2 –  мамлекеттик жөлөкпулдар, 0-  материалдык же гуманитардык жардам көрсөтүү, 0 –   майыптык тобун аныктоо, 0-үй-бүлөлөргө жана балдарга кызмат көрсөтүү,0-эмгек маселеси, 0- ар кандай.

Майлу-Суу  шаары- 3 арыз, 1 –  жеңилдиктерди берүү, 1-  мамлекеттик жөлөкпулдар,0-  материалдык же гуманитардык жардам көрсөтүү, 1 –   майыптык тобун аныктоо, 0-үй-бүлөлөргө жана балдарга кызмат көрсөтүү,0-эмгек маселеси, 0- ар кандай.

Кок-Жангак   шаары-3 арыз,   1-  жеңилдиктерди берүү, 1 –  мамлекеттик жөлөкпулдар, 1-  материалдык же гуманитардык жардам көрсөтүү, 0 –   майыптык тобун аныктоо, 0-үй-бүлөлөргө жана балдарга кызмат көрсөтүү,0-эмгек маселеси, 0- ар кандай.

Сузак району – 26 арыз, 1 –   жеңилдиктерди берүү, 8-  мамлекеттик жөлөкпулдар, 9-  материалдык же гуманитардык жардам көрсөтүү, 1 –   майыптык тобун аныктоо, 5-үй-бүлөлөргө жана балдарга кызмат көрсөтүү,1-эмгек маселеси, 1- ар кандай.

Чаткал району  9 арыз, 1 –   жеңилдиктерди берүү, 5 –  мамлекеттик жөлөкпулдар, 1-  материалдык же гуманитардык жардам көрсөтүү, 0 –   майыптык тобун аныктоо, 0-үй-бүлөлөргө жана балдарга кызмат көрсөтүү,2-эмгек маселеси, 0- ар кандай.

Ала-Бука району 7 арыз, 2 –   жеңилдиктерди берүү, 2 –  мамлекеттик жөлөкпулдар, 0-  материалдык же гуманитардык жардам көрсөтүү, 0 –   майыптык тобун аныктоо, 0-үй-бүлөлөргө жана балдарга кызмат көрсөтүү,0-эмгек маселеси,2-кадр маселеси,1- ар кандай.

Тогуз-Торо району 6 арыз,    2 – жеңилдиктерди берүү, 2 –  мамлекеттик жөлөкпулдар, 1-  материалдык же гуманитардык жардам көрсөтүү, 0 –   майыптык тобун аныктоо, 0-үй-бүлөлөргө жана балдарга кызмат көрсөтүү,1-эмгек маселеси, 0- ар кандай.

Токтогул  району  21 арыз, 4 –   жеңилдиктерди берүү,5 –  мамлекеттик жөлөкпулдар, 5-  материалдык же гуманитардык жардам көрсөтүү, 2 –   майыптык тобун аныктоо, 0-үй-бүлөлөргө жана балдарга кызмат көрсөтүү,3-эмгек маселеси,1-карылар йуно аныктоо,1-арыз Департаменттин директору Базарбаевге, 0- ар кандай.

Аксыйский  району  17 арыз, 8 –   жеңилдиктерди берүү, 6 –  мамлекеттик жөлөкпулдар, 1-  материалдык же гуманитардык жардам көрсөтүү, 1 –   майыптык тобун аныктоо,

1-үй-бүлөлөргө жана балдарга кызмат көрсөтүү,0-эмгек маселеси, 0- ар кандай.

Базар-Коргон району 11 арыз, 3 –   жеңилдиктерди берүү, 7 –  мамлекеттик жөлөкпулдар, 0-  материалдык же гуманитардык жардам көрсөтүү, 0 –   майыптык тобун аныктоо, 0-үй-бүлөлөргө жана балдарга кызмат көрсөтүү,0-эмгек маселеси,1-арыз УСРдин кызматкерине, 0- ар кандай.

Ноокен  району 8 арыз 3 –   жеңилдиктерди берүү, 3 –  мамлекеттик жөлөкпулдар, 0-  материалдык же гуманитардык жардам көрсөтүү, 2 –   майыптык тобун аныктоо, 0-үй-бүлөлөргө жана балдарга кызмат көрсөтүү,0-эмгек маселеси, 0- ар кандай.

Баткен  облусу боюнча бардыгы 74арыз келип түшкөн, анын ичинен

Кызыл-Кия шаары-12 арыз, 6- женилдиктерди берүү, 2-материалдык жан а гуманитардык жардам көрсөтүү, 1 – мамлекеттик жөлөкпулдар, 1-майыптык тобун аныктоо, уй-було-1,эмгек маселеси-0, 1 –  ар кандай.

Сулюкта шаары-12арыз, 5- женилдиктерди берүү, 1-материалдык жан а гуманитардык жардам көрсөтүү,1- мамлекеттик жөлөкпулдар, 2-майыптык тобун аныктоо, уй-було-0,эмгек маселеси-0, 1- арыз Сулукту РУСРнин жетекчисине,2-кадр маселеси, 0 –  ар кандай.

Баткен  шаары-9 арыз, 4- женилдиктерди берүү, 2-материалдык жан а гуманитардык жардам көрсөтүү, 3 – мамлекеттик жөлөкпулдар, 0-майыптык тобун аныктоо, уй-було-0,эмгек маселеси-0, 0 –  ар кандай.

Лейлек району – 16 арыз, 1- женилдиктерди берүү, 1-материалдык жан а гуманитардык жардам көрсөтүү, 3 – мамлекеттик жөлөкпулдар, 0-майыптык тобун аныктоо, уй-було-0,эмгек маселеси-2, 0- арыз Кадамжай району МСЭКтин жетекчиси,5-арыз Сумбулск.а/о, 4 –  ар кандай.

Баткен району – 15 арыз, 4- женилдиктерди берүү, 2-материалдык жан а гуманитардык жардам көрсөтүү, 3 – мамлекеттик жөлөкпулдар, 0-майыптык тобун аныктоо, уй-було-0,эмгек маселеси-6, 0-  ар кандай.

Кадамжай  району – 10 арыз, 4- женилдиктерди берүү, 0-материалдык жан а гуманитардык жардам көрсөтүү, 1 – мамлекеттик жөлөкпулдар, 0-майыптык тобун аныктоо, уй-було-1,эмгек маселеси-3, 1- арыз Кадамжай жатак уйуно, 0-  ар кандай.

Биздин министирликтин түзүмдүк жана ведомстволук бөлүмдөрүнүн жетекчилерине жана кызматкерлерине 2018-жылы – 31  арыз келип түштү, анын ичинен:

Президенттик Аппараттан-3, Өкмөттүн Аппаратынан- 8, Жогорку Кенештен-3,башка ведомствалардан- 3, министирдин наамына- 14.

2018-жылы   арыздарды карап чыгуунун жыйынтыктары.

4 (%) арыз боюнча оң чечим берилген, 241 арызга (15,0%) терс жооп берилген, анткени материалдык жардам көрсөтүү үчүн Министрликте атайын эсеп жок,1328(82,7%)  арыз боюнча колдонуудагы мыйзамга ылайык түшүндүрүү берилген.

18 арыздын автору көрсөтүлгөн даректе жашабайт, 14 арыз боюнча регионалдык башкармалыктарга ходатайства жиберилген.