Эмгек жана социалдык өнүгүү министрлиги: “Балдарга кызмат көрсөткөн субъектилерди аккредитациялоо жана аларды баалоо ишин уюштуруу” темасында окутуу семинарларын өткөрдү

Кыргыз Республикасынын Эмгек жана социалдык өнүгүү министрлиги Кыргыз   Республикасынын   Өкмөтүнүн   2018-жылы    1-ноябрдагы № 516 токтому менен бекитилген Балдарды багуу боюнча интернат тибиндеги балдар мекемелерин менчигинин формасына карабастан аккредитациялоо жөнүндөгү жаңы   редакциядагы  Жобонун негизинде ушул жылдын 27-февралынан тартып республиканын бардык аймактарында эксперт группаларына “Балдарга кызмат көрсөткөн субъектилерди аккредитациялоо жана аларды баалоо ишин уюштуруу”  темасында окутуу семинарларын жүргүзүүдө.