2019-жылдын 11-мартына карата республикалык бюджеттен социалдык төлөмдөрдү каржылоо жөнүндө

Республикалык бюджеттен социалдык төлөмдөрдү каржылоо жөнүндө төмөнкүнү билдирет. 2019-жылдын 11-мартына карата 701121,8 миң сом март айы үчүн каржыланган.

Төлөмдөрдүн аталышы

март айы 2019г.

1

2

Мамлекеттик жөлөкпулдар

568650,7

Кош бойлуулук жана төрөт боюнча жөлөк пул

27632,0

Жеңилдиктердин ордуна компенсациялар жана калкка жеңилдиктер, Сөөк коюуга жөлөк пул төлөө

91342,6

“балага сүйүнчү” бир жолку төлөө

13394,6

Багууга жана көзөмөлгө дайыма муктаж болгон ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелүү баланын жеке ассистентинин кызмат көрсөтүүлөрүнө акы төлөө

101,9

жалпы

701121,8