2019-жылдын 22-мартына карата 728083,9 миң сом март айы үчүн каржыланган

2019-жылдын 22-мартына карата 728083,9 миң сом март айы үчүн каржыланган.

Төлөмдөрдүн аталышымарт айы 2019 ж.
Мамлекеттик жөлөкпулдар568650,7
Кош бойлуулук жана төрөт боюнча жөлөк пул27632,0
Жеңилдиктердин ордуна компенсациялар жана калкка жеңилдиктер, Сөөк коюуга жөлөк пул төлөө91342,6
“балага сүйүнчү” бир жолку төлөө33909,2
Багууга жана көзөмөлгө дайыма муктаж болгон ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелүү баланын жеке ассистентинин кызмат көрсөтүүлөрүнө акы төлөө101,9
Иш менен камсыз кылууга көмөк көрсөтүү чаралары  (ООР+жумушсуздук боюнча жөлөкпул+стипендия)6447,5
жалпы728083,9