“2019 – жылдын 1 кварталынын жыйынтыгы боюнча жарандардын жазуу жана оозеки кайрылуулары менен иштөө тууралуу” маалымат

“2019 – жылдын  1 кварталынын  жыйынтыгы боюнча  жарандардын жазуу жана оозеки  кайрылуулары менен иштөө  тууралуу”  Маалымат

    Кыргыз Республикасынын Социалдык өнүгүү министрлигинин жана анын тузумдук болумдору каттарды, арыздарды, даттанууларды ошондой эле жарандардын оозеки кайрылууларын карап чыгуу боюнча тиешелуу иштерди аткарууда.

Негизги ченемдик документтер болуп 4 май 2007 жылы чыккан № 67 Кыргыз Республикасынын Мыйзамы, 22 февраль 2007 жылы жарык коргон № 71 Кыргыз Республикасынын Президентинин Указы эсептелет.

Министрликтин аппаратында жана анын тузумдук болумдорундо жарандардын кайрылуулары менен иштоо ар дайым оз убагында жана так аткарылат. Министр, Стас-катчы,министрдин орун басарлары, тузумдук болумдордун жетекчилери жана Коомдук кабылдама жарандарды ар дайым оз убагында  кабыл алууда.

Жарандардын кайрылуулары менен иштоо маселеси ар квартал сайын министирликтин коллегиясынын отурумунда тиешелуу чечим кабыл алуу менен каралат.

Кайрылуучулардын негизги контингенти – аз камсыз болгон уй-булолор, пенсионерлер, ден-соолугунун мумкунчулугу чектелген адамдар, толук эмес уй-булолор, ден-соолугунун мумкунчулугу чектелген балдары бар уй-булолор,  ЧАЭСтин катышуучулары жана алардын уй-булолору, жумушсуздар,Улуу Ата-Мекендик Согуштун  катышуучулары жана майыптары.  Иш өзгөчөлүгүн эске алуу менен жарандар социалдык коргоо, медициналык-социалдык экспертизалоо,ден-соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга кызматтарды көрсөтүү, аз камсыз болгон үй-бүлөлөрдү, балдарды жана башка колдоо  маселелери боюнча ар дайым кайрылышат.

Ошондуктан Министирликте жана анын түзүмдүк бөлүмдөрүндө жарандардын кайрылуулары менен иштөө иши күнүмдүк режимде жүргүзүлөт.

2019- жылдын 1 кварталынын  жыйынтыгы боюнча Министрликке 619 арыз жана даттануулар келип түшкөн, анын ичинен 27-электрондук кайрылуу, 0-ишеним телефону боюнча. 

Кыргыз Республикасынын Президентинин Аппаратынан келип түшкөн арыздар – 176, анын ичинен Бишкек ш. – 64, Чүй обл. – 43, Нарын обл. – 11, Ысык-Көл обл. – 6,  Жалал-Абад обл. – 14, Талас – 5,Ош обл.- 24 , Баткен-9.

Алардын ичинен  6 – оң тарабына чечилген, 95 – арызга терс жооп берилген, анткени материалдык жардам көрсөтүү үчүн Министрликте атайын эсеп жок, бирөөсүндө арыз жооп жөнөтүлө турган дарек көрсөтүлгөн эмес, калган арыздануучуларга колдонуудагы мыйзамга ылайык түшүндүрүү берилген.

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппаратынан – 95, анын ичинен Бишкек ш.- 37, Чүй обл. – 23, Талас обл. – 2, Ысык-Көл обл. –5, Нарын обл. – 7, Ош обл.- 7, Джалал-Абад обл.-7,Баткен- 7.

Алардын ичинен 1оң тарабына чечилген, 2 – арызга терс жооп берилген, анткени материалдык жардам көрсөтүү үчүн Министрликте атайын эсеп жок, бирөөсүндө арыздын жообу жөнөтүлө турган дарек көрсөтүлгөн эмес, калган арыздануучуларга колдонуудагы мыйзамга ылайык түшүндүрүү берилген.

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарынан  министрликке – 26 арыз келип түшкөн, анын ичинен Бишкек ш.- 11, Чүй обл.- 5, Талас обл.- 0, Ысык-Көл обл.-1, Нарын обл.-4, Ош обл.-2, Баткен обл.-1, Джалал-Абад обл.-2.

Алардын ичинен 1 – оң тарабына чечилген, 4 – арызга терс жооп берилген, анткени материалдык жардам көрсөтүү үчүн Министрликте атайын эсеп жок, бирөөсүндө арыздын жообу жөнөтүлө турган дарек көрсөтүлгөн эмес, калган арыздануучуларга колдонуудагы мыйзамга ылайык түшүндүрүү берилген.

Министрликтин наамына – 274 арыз келип түшкөн, анын ичинен Бишкек ш.-132,Чүй обл.- 51, Ысык-Көл обл.-14, Нарын обл.-18, Ош обл.- 15, Баткен обл.- 15, Джалал-Абад обл.-20,Талас – 9.

Алардын ичинен 10 – оң тарабына чечилген, 28-арыз дареги көрсөтүлгөн эмес,                   7 арызга терс жооп берилген, анткени материалдык жардам көрсөтүү үчүн Министрликте атайын эсеп жок, бирөөсүндө арыз жооп жөнөтүлө турган дарек көрсөтүлгөн эмес, калган арыздануучуларга колдонуудагы мыйзамга ылайык түшүндүрүү берилген. 

             Башка ведомстволордон келип түшкөн – 48 арыз, анын ичинен Бишкек ш.- 22, Чүй обл.-12, Талас обл.- 2, Нарын обл.-7, Ысык-Көл обл.- 2, Баткен обл.- 0, Ош обл.-2 , Джалал-Абад обл.-1.

Алардын ичинен 0-он тарабына чечилген, 7 арызга терс жооп берилген, анткени материалдык жардам көрсөтүү үчүн Министрликте атайын эсеп жок, бирөөсүндө арыз жооп жөнөтүлө турган дарек көрсөтүлгөн эмес, калган арыздануучуларга колдонуудагы мыйзамга ылайык түшүндүрүү берилген.

          Арыздардын негизги үлүшү төмөнкү аткаруучуларга тиешелүү:

 • Социалдык камсыз кылуу департаментине – 48,7%.(302арыз);
 • ДМЧФ МСЭ борборуна – 5,4% (34 арыз);
 • Мамлекеттик жөлөкпулдар жана акчалай компенсациялар башкармалыгына – 6,7% (42 арыз);
 • Эл аралык кызматташуу, гуманитардык жардам жана маалыматтык башкармалыгына-3
 • ДМЧА жана улгайган адамдар боюнча башкармалыгына – 7,5% (47 арыз);
 • Балдарды коргоо боюнча башкармалыгына – 8,8% (55 арыз);
 • Бюджеттик пландаштыруу жана финансылоо башкармылыгына – 6 арыз
 • Адамдык ресурстарды башкаруу боюнча секторуна – 2,7% (17 арыз);
 • Шаардык социалдык өнүгүү башкармалыгына – 0;
 • Укуктук камсыз кылуу бөлүмүнө -08% 5 арыз);
 • Социалдык саясатты иштеп чыгуу боюнча иштерди талдоо жана координациялоо бөлүмүнө – 0.
 • Аудит-3
 • Протез.орт.-
 • Ишеним-телефон борбору-0
 • Эмгек башкармалыгы- 6.6%(41) арыз
 • Эмгекке орноштуруу башкармалыгы- 3,3%(21 арыз)
 • Гум.жардам-14
 • Корупция -3арыз
 • Сектор мониторинга-1

             Калгандары Министрликтин башка түзүмдүк бөлүмдөрү боюнча дээрлик тең бөлүштүрүлүп берилет.

Келип түшкөн арыздар кайрылуунун предмети боюнча төмөнкүдөй структурага ээ:

 • жеңилдиктерди берүү – 11,6% (72 арыз);
 • мамлекеттик жөлөкпулдар жөнүндө – 24,8% (154 арыз);
 • материалдык же гуманитардык жардам көрсөтүү – 18,9% (117 арыз);
 • майып тобун аныктоо жөнүндө – 5,4% (34 арыз);
 • үй-бүлөлөргө жана балдарга кызмат көрсөтүүлөр – 8,8% (55арыз);
 • укуктук маселе – 5 арыз);
 • ДМЧА жана улгайган адамдар боюнча башкармалыгы-7,5%(47арыз)
 • Эмгек маселеси- 66%(41заявл)
 • Эмгекке орноштуруу- 3,3%(21 арыз
 • Гендер-1
 • Гум.пом-14
 • Сектор монит.-1
 • ар кандайлар ( угуу аппараттар, үй-интернаттарга аныктоо, СӨБтүн жетекчилерине жана кызматкерлерине даттануу,  санаторий-курортторго жолдомолор, каржылоо маселелери ж.б) – 8,8% (55арыз).

Регионалдык өңүттөн алганда, келип түшкөн арыздардын структурасы төмөнкүдөй:

Региондор2019 – жыл

           1кварталы

 

 2018 жыл

           1 кварталы

   (+),(-)
    Саны        %Саны      %
1.Бишкек ш.26042.015943,7+101
Президент. Аппараты 6335
Өкмөт Аппараты 3852
КР ЖК       118
Башка ведомстволор 2317
Министрлик наамына 12547
2.    Чүй обл.13622,04512,4+91
Президент. Аппараты462
Өкмөт Аппараты202
КР ЖК44
Башка ведомстволор91
Министрлик наамына577
3.   Нарын обл.467,4308,2+16
Президент. Аппараты104
Өкмөт Аппараты713
КР ЖК41
Башка ведомстволор72
Министрлик наамына1810
4.Ысык-Көл обл.264,2318,5-50
Президент. Аппараты62
Өкмөт Аппараты510
КР ЖК12
Башка ведомстволор24
Министрлик наамына1213
5.Ош обл.538,64111,2+12
Президент. Аппараты242
Өкмөт Аппараты711
КР ЖК25
Башка ведомстволор28
Министрлик наамына1815
6.Талас обл.213,4123.3+9
Президент. Аппараты41
Өкмөт Аппараты23
КР ЖК00
Башка ведомстволор22
Министрлик наамына1313
7.Жалал-Абад обл.447,1287,7+16
Президент. Аппараты145
Өкмөт Аппараты78
КР ЖК26
Башка ведомстволор12
Министрлик наамына207
8. Баткен обл.335,3185,0+15
Президент. Аппараты102
Өкмөт Аппараты77
КР ЖК11
Башка ведомстволор02
Министрлик наамына156
 КМШ00 
 Баары619100364100+255

             Каттардын жана арыздардын көпчүлүк бөлүгү  Бишкек ш. – 42,0%,Чүй обл.-22,0%,  Ош- 8,6%, И.Куль-4,2%,Нарын-7,4%, Жалалабат-7,1%,Баткен-5,3%, Талас-3,4%,   келип түшкөн.

2019-жылдын 1 кварталында  министр  – 51, Статс-катчы – 39, министрдин орун басарлары: К.Токтосартов- 15,А.Солтонбекова – 8, Ж.Алыбаева- 43жаран кабыл алган.

Коомдук кабылдама тарабынан 570 жаран кабыл алынган, 277 жарандын маселеси оң жагына чечилген, калгандарына түшүндүрүү берилген.

   Видео-конференц – байланышы аркылуу Ош областы менен жолугушуу болгон жок.

Калк менен ишти уюштурууну жакшыртуу максатында, социалдык өнүгүү маселелер боюнча, МСЭКтин иши тууралуу, жарандардын колдонуудагы ченемдик укуктук актылар менен өз алдынча таанышуу үчүн,  көрсөтмө маалыматтарды (маалыматтык стенддер) жеткиликтүү жерге, министрликтин ишеним-телефонун (66-01-07) көрсөтүү менен жайгаштырылган.

Эгерде региондор боюнча келип түшкөн  арыздарды  карап чыксак, анда:

Бишкек шаары боюнча бардыгы 2019-жылдын 1кварталында  260 арыз келип түшкөн, анын ичинен, Первомайский район- 63, 19- жеңилдиктерди берүү, 17- мамлекеттик жөлөкпулдар, 13- материалдык же гуманитардык жардам көрсөтүү, 2- майыптык тобун аныктоо, 4- үй-бүлөлөргө жана балдарга кызмат көрсөтүүлөр, 0- карылар үйүнө аныктоо, 0-укук коргоо маселеси,0-ЛОВЗ, 0-арыз Бишкек шаардык карылар үйүнүн жетекчисине,гендер-0, 0-эмгек маселеси,0-арыз Ленин района,1-арыз Бишкек шаардык эмгекке орношуруу кызматынын жетекчиси Б.Усупбековго, 2- ар кандай.

Ленинский район – 92 арыз, 24-женилдик беруу, 22-жолокпул,17-мат.помощь,4-майыптык тобун аныктоо,9-балдарга кызмат корсотуу,3-эмгек маселеси,2-эмгекке орноштуруу,4-арыз Бишкек шаардык эмгекке орноштуруу кызматынын жетекчисине,1-ЛОВЗ,1- арыз Ленин районунун кызматкерине,1-арыз Ленин районунун УСРинин жетекчисине,1-арыз Ленин районунун карылар уйунун кызматкерине,3-ар кандай

Октябрский район-46 арыз, 13 – женилдик беруу, 8-жолокпул,4-мат.жардам,2-ЛОВЗ,4-балдарга кызмат корсотуу,8-эмгек, 2-эмгекке орноштуруу,2-майыптык тобун аныктоо, 0-арыз Октябрь УСР дин кызматкерине,3-ар кандай

Свердловский район-59 арыз, 13-женилдик,15-жолокпул, 17-мат.жардам, 2-майып тобун аныктоо,4-балдарга жардам,эмгек-4,1-арыз Св.УСР дин кызматкерине,3-ар кандай

              Чүй облусу боюнча бардыгы 136 арыз келип түшкөн, анын ичинен Аламедин району-34, 11- жеңилдиктерди берүү, 10 – мамлекеттик жөлөкпулдар,7 – материалдык же гуманитардык жардам көрсөтүү, 1- майыптык тобун аныктоо, 1 үй-бүлөлөргө жана балдарга кызмат көрсөтүүлөр,  0-карылар үйүнө аныктоо, 3-эмгек маселеси,0- РСОБ тун кызматкерине,1- ЛОВЗ,0- ар кандай.

Сокулукский район -24 арыз, 2– жеңилдиктерди берүү, 7 – мамлекеттик жөлөкпулдар,10 – материалдык же гуманитардык жардам көрсөтүү, 0- майыптык тобун аныктоо, 3- үй-бүлөлөргө жана балдарга кызмат көрсөтүүлөр, 0 – Москва РСӨБтүн  башчысына даттануу, 0-карылар үйүнө аныктоо, 2-эмгек маселеси, 0-эмгек орноштуруу, 0-арыз Панфилов РСОБ тун кызматкерине,0- ар кандай.

Чуйский район – 7 арыз, 3– жеңилдиктерди берүү, 1 – мамлекеттик жөлөкпулдар 3 – материалдык же гуманитардык жардам көрсөтүү, 0- майыптык тобун аныктоо, 0- үй-бүлөлөргө жана балдарга кызмат көрсөтүүлөр, 0 – Москва РСӨБтүн  башчысына даттануу, 0-карылар үйүнө аныктоо, 0-эмгек маселеси, 0-эмгек орноштуруу, 0-арыз Панфилов РСОБ тун кызматкерине, 0- арыз жатак уйунун башчысы Тумановага, 0- ар кандай.

Жайыл район – 24арыз, 2– жеңилдиктерди берүү, 4 – мамлекеттик жөлөкпулдар 12- материалдык же гуманитардык жардам көрсөтүү, 0- майыптык тобун аныктоо, 6- үй-бүлөлөргө жана балдарга кызмат көрсөтүүлөр, 0 – Москва РСӨБтүн  башчысына даттануу, 0-карылар үйүнө аныктоо, 0-эмгек маселеси, 0-эмгек орноштуруу, 0-арыз Панфилов РСОБ тун кызматкерине, 0- ар кандай.

Ысык-Атинский  район – 13 арыз, 5– жеңилдиктерди берүү, 0 – мамлекеттик жөлөкпулдар 5 – материалдык же гуманитардык жардам көрсөтүү, 0- майыптык тобун аныктоо, 1- үй-бүлөлөргө жана балдарга кызмат көрсөтүүлөр, 0 – Москва РСӨБтүн  башчысына даттануу, 0-карылар үйүнө аныктоо, 0-эмгек маселеси, 0-эмгек орноштуруу, 0-арыз Панфилов РСОБ тун кызматкерине,2-арыз Н/Сер.карылар уйуно, 0- ар кандай.

Панфиловский   район – 7 арыз, 3– жеңилдиктерди берүү, 2 – мамлекеттик жөлөкпулдар 2 – материалдык же гуманитардык жардам көрсөтүү, 0- майыптык тобун аныктоо, 0- үй-бүлөлөргө жана балдарга кызмат көрсөтүүлөр, 0 – Москва РСӨБтүн  башчысына даттануу, 0-карылар үйүнө аныктоо, 0-эмгек маселеси, 0-эмгек орноштуруу, 0-арыз Панфилов РСОБ тун кызматкерине, 0- ар кандай.

Кеминский  район – 7 арыз, 3– жеңилдиктерди берүү, 2 – мамлекеттик жөлөкпулдар,1 – материалдык же гуманитардык жардам көрсөтүү, 0- майыптык тобун аныктоо, 1- үй-бүлөлөргө жана балдарга кызмат көрсөтүүлөр, 0 – Москва РСӨБтүн  башчысына даттануу, 0-карылар үйүнө аныктоо, 0-эмгек маселеси, 0-эмгек орноштуруу, 0-арыз Панфилов РСОБ тун кызматкерине, 0- ар кандай.

Московский  район – 7 арыз, 2– жеңилдиктерди берүү, 2 – мамлекеттик жөлөкпулдар,1 – материалдык же гуманитардык жардам көрсөтүү, 0- майыптык тобун аныктоо, 2- үй-бүлөлөргө жана балдарга кызмат көрсөтүүлөр, 0 – Москва РСӨБтүн  башчысына даттануу, 0-карылар үйүнө аныктоо, 0-эмгек маселеси, 0-эмгек орноштуруу, 0-арыз Панфилов РСОБ тун кызматкерине,  0 – арыз Москва районунун башчысына, 0- ар кандай.

Токмок шаары – 13 арыз, 4– жеңилдиктерди берүү, 1 – мамлекеттик жөлөкпулдар 4 – материалдык же гуманитардык жардам көрсөтүү, 3- майыптык тобун аныктоо, 0- үй-бүлөлөргө жана балдарга кызмат көрсөтүүлөр, 0 – Москва РСӨБтүн  башчысына даттануу, 0-карылар үйүнө аныктоо, 0-эмгек маселеси, 0-эмгек орноштуруу, 0-арыз Панфилов РСОБ тун кызматкерине, 1-МСЭКке арыздануу, 0- ар кандай.

Нарын облусу боюнча бардыгы 46 арыз келип түшкөн  ,

Нарын шаары-16 арыз,  анын ичинен 3- жеңилдиктерди берүү, 4- мамлекеттик жөлөкпулдар, 1- ЛОВЗ, 0- материалдык же гуманитардык жардам көрсөтүү,Эмгек маселеси-1, 0-карылар уйуно аныктоо, 0-майыптык тобун аныктоо,1-үй-бүлө жана балдарды коргоо бөлүмүнө,0-арыз МСЭКтин башчысына,2-арыз Нарын ГУСР дин жетекчисине, 1- ар кандай.

Нарын району-3 арыз,  анын ичинен 2- жеңилдиктерди берүү, 0- мамлекеттик жөлөкпулдар, 0- ЛОВЗ, 1- материалдык же гуманитардык жардам көрсөтүү,Эмгек маселеси-0, 0-карылар уйуно аныктоо, , 0-майыптык тобун аныктоо,0-үй-бүлө жана балдарды коргоо бөлүмүнө,0-арыз МСЭКтин башчысына, 0- ар кандай.

Кочкор  району-6 арыз,  анын ичинен 0- жеңилдиктерди берүү, 1- мамлекеттик жөлөкпулдар, 0- ЛОВЗ, 2- материалдык же гуманитардык жардам көрсөтүү,0-эмгек маселеси-0,1-эмгекке орноштуруу, 2-карылар уйуно аныктоо, , 0-майыптык тобун аныктоо,0-үй-бүлө жана балдарды коргоо бөлүмүнө,0-арыз МСЭКтин башчысына,0- арыз Кочкор районуна соц. защитасына, 0- ар кандай.

Ак-Талаа  району-2 арыз,  анын ичинен 1- жеңилдиктерди берүү, 1- мамлекеттик жөлөкпулдар, 0- ЛОВЗ, 0- материалдык же гуманитардык жардам көрсөтүү,Эмгек маселеси-0, 0-карылар уйуно аныктоо, , 0-майыптык тобун аныктоо,0-үй-бүлө жана балдарды коргоо бөлүмүнө,0-арыз МСЭКтин башчысына, 0- ар кандай.

Джумгал  району-7 арыз,  анын ичинен 4- жеңилдиктерди берүү, 3- мамлекеттик жөлөкпулдар, 0- ЛОВЗ, 0- материалдык же гуманитардык жардам көрсөтүү,Эмгек маселеси-0, 0-карылар уйуно аныктоо, , 0-майыптык тобун аныктоо,0-үй-бүлө жана балдарды коргоо бөлүмүнө,0-арыз МСЭКтин башчысына, 0- ар кандай.

Ат-Башы  району-12 арыз,  анын ичинен 2- жеңилдиктерди берүү, 4- мамлекеттик жөлөкпулдар, 0- ЛОВЗ, 2- материалдык же гуманитардык жардам көрсөтүү,Эмгек маселеси-3, 0-карылар уйуно аныктоо, , 0-майыптык тобун аныктоо,1-үй-бүлө жана балдарды коргоо бөлүмүнө,0-арыз МСЭКтин башчысына, 0- ар кандай.

Ысык-Көл облусу боюнча бардыгы  26 арыз келип түшкөн, анын ичинен

Ак-Суу району -1 арыз, 1– жеңилдиктерди берүү, 0-   мамлекеттик жөлөкпулдар,0 –  майыптык тобун аныктоо, 0 –  үй-бүлөлөргө жана балдарга кызмат көрсөтүүлөр, 0 – материалдык же гуманитардык жардам көрсөтүү,0-карылар уйуно аныктоо,эмгек маселеси-0, 0 –  ар кандай.

Ысык-Кол  району – 4 арыз, 1- жеңилдиктерди берүү,0-   мамлекеттик жөлөкпулдар,0 –  майыптык тобун аныктоо, 0 –  үй-бүлөлөргө жана балдарга кызмат көрсөтүүлөр, 0- эмгек орноштуруу, 1 – материалдык же гуманитардык жардам көрсөтүү,0-карылар уйуно аныктоо,эмгек маселеси-2, 0 –  ар кандай.

Тюпский  району – 7 арыз, 1– жеңилдиктерди берүү, 3-   мамлекеттик жөлөкпулдар0 –  майыптык тобун аныктоо, 1 –  үй-бүлөлөргө жана балдарга кызмат көрсөтүүлөр, 0- эмгек орноштуруу, 2 – материалдык же гуманитардык жардам көрсөтүү,0-карылар уйуно аныктоо,эмгек маселеси-0, 0 –  ар кандай.

Жети-Огуз  району – 4 арыз,1– жеңилдиктерди берүү, 0-   мамлекеттик жөлөкпулдар0 –  майыптык тобун аныктоо, 0 –  үй-бүлөлөргө жана балдарга кызмат көрсөтүүлөр,0- эмгек орноштуруу, 2 – материалдык же гуманитардык жардам көрсөтүү,1-карылар уйуно аныктоо,эмгек маселеси-0, 0-  ар кандай.

Тонский  району – 7 арыз, 1- жеңилдиктерди берүү, 3-   мамлекеттик жөлөкпулдар  0 –  майыптык тобун аныктоо, 1 –  үй-бүлөлөргө жана балдарга кызмат көрсөтүүлөр, 0- эмгек орноштуруу, 2 – материалдык же гуманитардык жардам көрсөтүү,0-карылар уйуно аныктоо,эмгек маселеси-0, 0 –  ар кандай.

Каракол шаары – 2 арыз, 1– жеңилдиктерди берүү, 0-   мамлекеттик жөлөкпулдар,0 –  майыптык тобун аныктоо, 0 –  үй-бүлөлөргө жана балдарга кызмат көрсөтүүлөр, 0- эмгек орноштуруу, 1 – материалдык же гуманитардык жардам көрсөтүү,0-карылар уйуно аныктоо,эмгек маселеси-0, 0-  ар кандай.

Балыкчы шаары – 1 арыз, 0– жеңилдиктерди берүү,0-   мамлекеттик жөлөкпулдар0 –  майыптык тобун аныктоо, 0 –  үй-бүлөлөргө жана балдарга кызмат көрсөтүүлөр, 0- эмгек орноштуруу, 1 – материалдык же гуманитардык жардам көрсөтүү,0-карылар уйуно аныктоо,эмгек маселеси-0, 0 –  ар кандай

Ош облусу боюнча бардыгы 53 арыз келип түшкөн, анын ичинен

Озгон району-6 арыз, 1-  жеңилдиктерди берүү, 1- мамлекеттик жөлөкпулдар, 3-  материалдык же гуманитардык жардам көрсөтүү, 1-  майыптык тобун аныктоо, 0-үй-булөлөргө жана балдарга кызмат корсөтүү, 0-карылар үйүнө аныктоо, 0 -эмгек маселеси,0-арыз министирликтин аппаратынын кызматкерлерине ,0-корупция,1- ар кандай.

Ош шаары -8 арыз,3-  жеңилдиктерди берүү, 4- мамлекеттик жөлөкпулдар, 1-  материалдык же гуманитардык жардам көрсөтүү, 0-  майыптык тобун аныктоо, 0-үй-булөлөргө жана балдарга кызмат корсөтүү, 0-карылар үйүнө аныктоо, 0-э мгек маселеси,0-арыз министирликтин аппаратынын кызматкерлерине, 0-корупция,0- ар кандай.

Узген шаары – 1 арыз, 1–  жеңилдиктерди берүү, 0- мамлекеттик жөлөкпулдар, 0-  материалдык же гуманитардык жардам көрсөтүү, 0-  майыптык тобун аныктоо, 0-үй-булөлөргө жана балдарга кызмат корсөтүү, 0-карылар үйүнө аныктоо 0 -э мгек маселеси,0-арыз министирликтин аппаратынын кызматкерлерине,0 ,0-корупция,0- ар кандай.

Алай району – 4арыз, 1–  жеңилдиктерди берүү, 0- мамлекеттик жөлөкпулдар, 2-  материалдык же гуманитардык жардам көрсөтүү, 0-  майыптык тобун аныктоо, 0-үй-булөлөргө жана балдарга кызмат корсөтүү, 0-карылар үйүнө аныктоо 1 -э мгек маселеси,0-арыз министирликтин аппаратынын кызматкерлерине,0 ,0-корупция,0- ар кандай.

Чон-Алай – 1 арыз, 1–  жеңилдиктерди берүү,0- мамлекеттик жөлөкпулдар, 0  материалдык же гуманитардык жардам көрсөтүү, 0-  майыптык тобун аныктоо, 0-үй-булөлөргө жана балдарга кызмат корсөтүү, 0-карылар үйүнө аныктоо 0 -э мгек маселеси,0-арыз министирликтин аппаратынын кызматкерлерине,0 ,0-корупция,0- ар кандай.

Араван району – 5 арыз, 2–  жеңилдиктерди берүү, 1- мамлекеттик жөлөкпулдар, 1-  материалдык же гуманитардык жардам көрсөтүү,  1 – эмгек орноштуруу, 0-  майыптык тобун аныктоо, 0-үй-булөлөргө жана балдарга кызмат корсөтүү, 0-карылар үйүнө аныктоо 0 -э мгек маселеси,0-арыз министирликтин аппаратынын кызматкерлерине,0 ,0-корупция,1- ар кандай.

Кара-Кульжа району – 12 арыз, 0-  жеңилдиктерди берүү, 3- мамлекеттик жөлөкпулдар, 5-  материалдык же гуманитардык жардам көрсөтүү, 1-  майыптык тобун аныктоо, 0-үй-булөлөргө жана балдарга кызмат корсөтүү, 0-карылар үйүнө аныктоо 2 -э мгек маселеси,1-эмгекке орноштуруу,0-арыз министирликтин аппаратынын кызматкерлерине,0 ,0-корупция,0- ар кандай.

Кара-Суу району – 11арыз, 2–  жеңилдиктерди берүү, 3- мамлекеттик жөлөкпулдар, 1-  материалдык же гуманитардык жардам көрсөтүү, 0-  майыптык тобун аныктоо, 1-үй-булөлөргө жана балдарга кызмат корсөтүү, 2-карылар үйүнө аныктоо,1 -э мгек маселеси,1-эмгекке орноштуруу,0-арыз министирликтин аппаратынын кызматкерлерине,0 ,0-корупция,0- ар кандай.

Ноокат району – 5 арыз, 1-  жеңилдиктерди берүү, 2- мамлекеттик жөлөкпулдар, 1-  материалдык же гуманитардык жардам көрсөтүү, 0-  майыптык тобун аныктоо, 1-үй-булөлөргө жана балдарга кызмат корсөтүү,0-эмгек онуштуруу, 0-карылар үйүнө аныктоо, 0- эмгек маселеси,0-арыз министирликтин аппаратынын кызматкерлерине,0 ,0-корупция,1- ар кандай.

Талас облусу боюнча бардыгы 21 арыз келип түшкөн, анын ичинен                            Талас шаары-2 арыз, 1 –  жеңилдиктерди берүү, 1 – мамлекеттик жөлөкпулдар,  0 –  майыптык тобун аныктоо,       0 –   материалдык же гуманитардык жардам көрсөтүү, 0-үй-бүлөлөргө жана балдарга кызмат көрсөтүү,0-эмгек маселеси,1- ар кандай.

Талас району -7 арыз, 0 –  жеңилдиктерди берүү, 2 – мамлекеттик жөлөкпулдар, 1 –  майыптык тобун аныктоо,                     2 –   материалдык же гуманитардык жардам көрсөтүү, 0-үй-бүлөлөргө жана балдарга кызмат көрсөтүү,2-эмгек маселеси,0- ар кандай.

Кара-Буура району -5 арыз, 1 –  жеңилдиктерди берүү, 2 – мамлекеттик жөлөкпулдар,  0 –  майыптык тобун аныктоо,                     2 –   материалдык же гуманитардык жардам көрсөтүү, 0-үй-бүлөлөргө жана балдарга кызмат көрсөтүү,0-эмгек маселеси,0- ар кандай.

Бакай-Ата району – 4 арыз, 1 –  жеңилдиктерди берүү, 2 – мамлекеттик жөлөкпулдар,  0 –  майыптык тобун аныктоо,  0-карылар орноштуу   ,   0 –   материалдык же гуманитардык жардам көрсөтүү, 0-үй-бүлөлөргө жана балдарга кызмат көрсөтүү,1-эмгек маселеси,0- ар кандай.

Манас  району -3 арыз, 1 –  жеңилдиктерди берүү,2 – мамлекеттик жөлөкпулдар,  0 –  майыптык тобун аныктоо,  0 –   материалдык же гуманитардык жардам көрсөтүү, 0-үй-бүлөлөргө жана балдарга кызмат көрсөтүү,0-эмгек маселеси,0- ар кандай.

Жалал-Абад  облусу боюнча бардыгы 44 арыз келип түшкөн, анын ичинен  Жалал-Абад  шаары- 2 арыз,0 –   жеңилдиктерди берүү, 1 –  мамлекеттик жөлөкпулдар, 1-  материалдык же гуманитардык жардам көрсөтүү, 0 –   майыптык тобун аныктоо, 0-үй-бүлөлөргө жана балдарга кызмат көрсөтүү,0-эмгек маселеси, 0- ар кандай.

Каракол  шаары- 3 арыз,1  жеңилдиктерди берүү, 1 –  мамлекеттик жөлөкпулдар, 0-  материалдык же гуманитардык жардам көрсөтүү, 1 –   майыптык тобун аныктоо, 0-үй-бүлөлөргө жана балдарга кызмат көрсөтүү,1-эмгек маселеси, 0- ар кандай.

Таш-Кумыр  шаары- 1 арыз,0 –   жеңилдиктерди берүү,0 –  мамлекеттик жөлөкпулдар, 0-  материалдык же гуманитардык жардам көрсөтүү, 1 –   майыптык тобун аныктоо, 0-үй-бүлөлөргө жана балдарга кызмат көрсөтүү,0-эмгек маселеси, 0- ар кандай.

Майлу-Суу  шаары- 2 арыз,1  жеңилдиктерди берүү, 0-  мамлекеттик жөлөкпулдар,0-  материалдык же гуманитардык жардам көрсөтүү, 0 –   майыптык тобун аныктоо, 0-үй-бүлөлөргө жана балдарга кызмат көрсөтүү,0-эмгек маселеси,1-ЛОВЗ, 0- ар кандай.

Кок-Жангак   шаары-1 арыз,1  жеңилдиктерди берүү, 0 –  мамлекеттик жөлөкпулдар, 0-  материалдык же гуманитардык жардам көрсөтүү, 0 –   майыптык тобун аныктоо, 0-үй-бүлөлөргө жана балдарга кызмат көрсөтүү,0-эмгек маселеси, 0- ар кандай.

Сузак району – 4 арыз, 1  жеңилдиктерди берүү, 1-  мамлекеттик жөлөкпулдар, 1-  материалдык же гуманитардык жардам көрсөтүү, 0 –   майыптык тобун аныктоо, 0-үй-бүлөлөргө жана балдарга кызмат көрсөтүү,1-эмгек маселеси, 0- ар кандай.

Чаткал району  2 арыз,0 –   жеңилдиктерди берүү, 1 –  мамлекеттик жөлөкпулдар, 0-  материалдык же гуманитардык жардам көрсөтүү, 0 –   майыптык тобун аныктоо, 0-үй-бүлөлөргө жана балдарга кызмат көрсөтүү,1-эмгек маселеси, 0- ар кандай.

Ала-Бука району 4 арыз, 1 –   жеңилдиктерди берүү, 0 –  мамлекеттик жөлөкпулдар, 2-  материалдык же гуманитардык жардам көрсөтүү, 0 –   майыптык тобун аныктоо, 0-үй-бүлөлөргө жана балдарга кызмат көрсөтүү,0-эмгек маселеси, 1- ар кандай.

Тогуз-Торо району3 арыз,1  жеңилдиктерди берүү, 2 –  мамлекеттик жөлөкпулдар, 0-  материалдык же гуманитардык жардам көрсөтүү, 0 –   майыптык тобун аныктоо, 0-үй-бүлөлөргө жана балдарга кызмат көрсөтүү,0-эмгек маселеси, 0- ар кандай.

Тогтогул  району  6 арыз, 3 –   жеңилдиктерди берүү, 2 –  мамлекеттик жөлөкпулдар, 1-  материалдык же гуманитардык жардам көрсөтүү, 0 –   майыптык тобун аныктоо, 0-үй-бүлөлөргө жана балдарга кызмат көрсөтүү,0-эмгек маселеси, 0- ар кандай.

Аксыйский  району  4 арыз,0 –   жеңилдиктерди берүү, 2 –  мамлекеттик жөлөкпулдар, 1-  материалдык же гуманитардык жардам көрсөтүү, 1 –   майыптык тобун аныктоо,

0-үй-бүлөлөргө жана балдарга кызмат көрсөтүү,0-эмгек маселеси, 0- ар кандай.

Базар-Коргон району  10 арыз, 2  жеңилдиктерди берүү,4 –  мамлекеттик жөлөкпулдар, 0-  материалдык же гуманитардык жардам көрсөтүү, 0 –   майыптык тобун аныктоо, 2-үй-бүлөлөргө жана балдарга кызмат көрсөтүү,0-эмгек маселеси,1-эмгекке орноштуруу, 1-ЛОВЗ, 0- ар кандай.

Ноокен  району 2 арыз 1  жеңилдиктерди берүү, 1 –  мамлекеттик жөлөкпулдар, 0-  материалдык же гуманитардык жардам көрсөтүү, 0 –   майыптык тобун аныктоо, 0-үй-бүлөлөргө жана балдарга кызмат көрсөтүү,0-эмгек маселеси, 0- ар кандай.

Баткен  облусу боюнча бардыгы 33 арыз келип түшкөн, анын ичинен

Кызыл-Кия шаары-4 арыз, 0– женилдиктерди берүү, 0-материалдык жан а гуманитардык жардам көрсөтүү,1 – мамлекеттик жөлөкпулдар, 0-майыптык тобун аныктоо, уй-було-2,эмгек маселеси-1, 0 –  ар кандай.

Сулюкта шаары-7 арыз, 1– женилдиктерди берүү, 2-материалдык жан а гуманитардык жардам көрсөтүү,0- мамлекеттик жөлөкпулдар, 1-майыптык тобун аныктоо, уй-було-0,эмгек маселеси-0,1-арыз эмгекке орноштуруу кызматынын жетекчисине, 2 –  ар кандай.

Баткен  шаары-4 арыз, 3- женилдиктерди берүү, 1-материалдык жан а гуманитардык жардам көрсөтүү0 – мамлекеттик жөлөкпулдар, 0-майыптык тобун аныктоо, уй-було-0,эмгек маселеси-0, 0 –  ар кандай.

Лейлек району – 5 арыз, 2– женилдиктерди берүү, 1-материалдык жан а гуманитардык жардам көрсөтүү, 0 – мамлекеттик жөлөкпулдар, 0-майыптык тобун аныктоо, уй-було-0,эмгек маселеси-1,эмгекке орношуу-1,0 –  ар кандай.

Баткен району – 3 арыз, 1– женилдиктерди берүү, 1-материалдык жан а гуманитардык жардам көрсөтүү, 1 – мамлекеттик жөлөкпулдар, 0-майыптык тобун аныктоо, уй-було-0,эмгек маселеси-0, 0-  ар кандай.

Кадамжай  району – 10арыз, 2– женилдиктерди берүү, 4-материалдык жан а гуманитардык жардам көрсөтүү, 2 – мамлекеттик жөлөкпулдар, 0-майыптык тобун аныктоо, уй-було-1,эмгек маселеси-1, 0-  ар кандай.

Биздин министирликтин түзүмдүк жана ведомстволук бөлүмдөрүнүн жетекчилерине жана кызматкерлерине 2019-жылдын 1 кварталында -15  арыз келип түштү, анын ичинен:

Президенттик Аппараттан-1, Өкмөттүн Аппаратынан- 3, Жогорку Кенештен-0,башка ведомствалардан- 1, министирдин наамына- 10

2019-жылдын 1 кварталында  арыздарды карап чыгуунун жыйынтыктары. 

18(2,9%) арыз боюнча оң чечим берилген, 136 арызга (21,9%) терс жооп берилген, анткени материалдык жардам көрсөтүү үчүн Министрликте атайын эсеп жок,456(73,6%)  арыз боюнча колдонуудагы мыйзамга ылайык түшүндүрүү берилген.

5 арыздын автору көрсөтүлгөн даректе жашабайт, 4 арыз боюнча регионалдык башкармалыктарга ходатайства жиберилген.