Балдар эмгегинин эң оор түрлөрүн алдын-алуу үчүн иш-чаралардын планынын долбоорун иштеп чыгуу максатында 2019-жылдын 3-апрелинде жумушту топтун жыйыны өттү.

“Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2001-жылдын 2-июлундагы № 314 “Он сегиз жашка толо элек балдардын эмгегин колдонууга тыюу салынган эмгек шарттары оор жана зыяндуу өндүрүштөрдүн, кесиптердин жана жумуштардын тизмеси жөнүндө” токтомуна өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү тууралуу” зыяндуу өндүрүштөрдүн тизмесинин өзгөрүүсүн караган Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтомунун долбоорун иштеп чыгууга, ошондой эле 2019-2022-жылга Балдар эмгегинин эң оор түрлөрүн алдын-алуу үчүн иш-чаралардын планынын долбоорун иштеп чыгуу максатында 2019-жылдын 3-апрелинде жумушту топтун жыйыны өттү.