Республикалык бюджеттен социалдык төлөмдөрдү каржылоо жөнүндө 2019-жылдын 19-апрелине карата 775427,5 миң сом апрель айы үчүн каржыланган.

Республикалык бюджеттен социалдык төлөмдөрдү каржылоо жөнүндө 2019-жылдын 19-апрелине карата 775427,5 миң сом апрель айы үчүн каржыланган.

Төлөмдөрдүн аталышыАпрель 2019-ж.
12
Мамлекеттик жөлөкпулдар581087,4
Кош бойлуулук жана төрөт боюнча жөлөк пул26031,9
Жеңилдиктердин ордуна компенсациялар жана калкка жеңилдиктер, Сөөк коюуга жөлөк пул төлөө95692,5
“балага сүйүнчү” бир жолку төлөө34798,9
Багууга жана көзөмөлгө дайыма муктаж болгон ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелүү баланын жеке ассистентинин кызмат көрсөтүүлөрүнө акы төлөө220,8
9-май жеңиш күнүнө карата бтр жолку төлөө27 752,7
Иш менен камсыз кылууга көмөк көрсөтүү чаралары  (ООР+жумушсуздук боюнча жөлөкпул+стипендия)9858,3
жалпы775427,5