2020 – 2022 жылдарга “Социалдык коргоо” сектору боюнча бюджеттик чыгымдардын орто мөөнөттүк стратегиясынын Долбоору

2020 – 2022 жылдарга “Социалдык коргоо” сектору боюнча бюджеттик чыгымдардын орто мөөнөттүк стратегиясынын Долбоору

5 – Тиркеме –Жүктөө

2020-2022-жылдарга “Социалдык коргоо” сектору боюнча бюджеттик чыгымдардын орто мөөнөттүк стратегиясынын (БЧОМС) бюджеттик программаларынын жана чараларынын түзүмү – Жүктөө

Пайдалуу
Ссылккалар