2018-жылдын 1-июлунан тартып ай сайын төлөнүүчү социалдык жөлөкпулдун өлчөмү жогорулатылган.

2018-жылдын 1-июлунан тартып ай сайын төлөнүүчү социалдык жөлөкпулдун өлчөмү 33% жогорулатылган.

– ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген балдарга жана ВИЧ/СПИДге чалдыккан энеден төрөлгөн балдарга 3000 сомдон 4000 сомго;

– I топтогу, бала кезинен ДМЧА 3000 сомдон 4000 сомго;

– II топтогу, бала кезинен ДМЧА 2500 сомдон 3300 сомго;

– III топтогу, бала кезинен ДМЧА 2000 сомдон 2700 сомго.

 Бүгүнкү күндө өлкөдө 186 миңден ашуун ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар жашайт. Анын ичинен 30 миңге жакыны балдар болуп эсептелет.