2018-жылдын 1-июлунан тартып ай сайын төлөнүүчү социалдык жөлөкпулдун өлчөмү жогорулатылган.

2018-жылдын 1-июлунан тартып ай сайын төлөнүүчү социалдык жөлөкпулдун өлчөмү 33% жогорулатылган.

– ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген балдарга жана ВИЧ/СПИДге чалдыккан энеден төрөлгөн балдарга 3000 сомдон 4000 сомго;

– I топтогу, бала кезинен ДМЧА 3000 сомдон 4000 сомго;

– II топтогу, бала кезинен ДМЧА 2500 сомдон 3300 сомго;

– III топтогу, бала кезинен ДМЧА 2000 сомдон 2700 сомго.

 Бүгүнкү күндө өлкөдө 186 миңден ашуун ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар жашайт. Анын ичинен 30 миңге жакыны балдар болуп эсептелет.

Пайдалуу
Ссылккалар