Жарандарды күбөлөндүрүү боюнча иш чара

Жарандарды күбөлөндүрүү жана кайра күбөлөндүрүүгө мамиле кылуу ыкмасын өркүндөтүү максатында, Кыргы Республикасынын Эмгек жана социалдык өнүгүү министрлигинин 2019-жылдын 2-майындагы №34 тескемеси менен тиешелүү мамлекеттик органдардын жана коммерциялык эмес уюмадрдын өкүлдөрүнөн турган ведомстволор аралык жумушчу топ түзүлгөн.

Жогоруда аталган топтун жумушу, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2016-жылдын 14-декабрындагы №675 токтомунун редакциясына ылайык бекитилген Жаранды ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелүү адам деп эсептөө жөнүндө Жобого өзгөртүүлөрдү киргизүү багытында жүргүзүлөт.

Пайдалуу
Ссылккалар