Коммерциялык эмес уюмдар үчүн жарыя!!!

Кыргыз Республикасынын Эмгек жана социалдык өнүгүү министрлиги, коммерциялык эмес уюмдардын коомдук пайдалуу долбоорлордун конкурсунун документтерин өз убагында кабыл алууну камсыз кылуу үчүн, Социалдык камсыз кылуу Департаменти 2019-жылдын 8-июнунда деш алыш күнү дагы саат 9.00дөн саат 18:00гө чейин  Бишкек шаары,  Раззаков көчөсү, 8/1, каб. 7 дареги боюнча долбоорлук сунуштарды кабыл алууну жүргүзүүсүн маалымдайт.