Коммерциялык эмес уюмдар үчүн жарыя!!!

Print Friendly, PDF & Email

Кыргыз Республикасынын Эмгек жана социалдык өнүгүү министрлиги, коммерциялык эмес уюмдардын коомдук пайдалуу долбоорлордун конкурсунун документтерин өз убагында кабыл алууну камсыз кылуу үчүн, Социалдык камсыз кылуу Департаменти 2019-жылдын 8-июнунда деш алыш күнү дагы саат 9.00дөн саат 18:00гө чейин  Бишкек шаары,  Раззаков көчөсү, 8/1, каб. 7 дареги боюнча долбоорлук сунуштарды кабыл алууну жүргүзүүсүн маалымдайт.