2019-жылдын 1-июлуна карата социалдык тѳлѳмдѳр боюнча Ысык – Ата РСКБ маалыматы

Төлөмдөрдүн аталышыАдамдын саныРеспубликалык бюджеттен каржыланды (миң.сом)Эскертүү
1. «Үй бүлѳгѳ кѳмѳк» (ҮБК) жѳлѳк пул412 үй бүлѳ
(1439 бала)
5870,3
2.Социалдык жѳлѳкпул287441662,8
3.Ар айдагы кошумча социалдык жѳлѳкпул367,0
4. Бир жолку төлөм «Балага суйунчу»15527372,0(291 үй бүлѳ. 2018 ж.)
5.Женилдиктердин ордуна ай сайын акчалай компенсациясы175819337,4
6.өмүр бою ай сайын берилүүчү стипендиясы493,1
7.өмүр бою берүлүүчү стипендияга үстөк4217,2
8. 9 Мага карата бир жолу жана жыл сайын берилүүчү төлөм29410,7
9.Ооганистандан чыгышын 30-жылдыгына карата бир жолку акчалай тѳлѳм155775,0
10.Кош бойлуулук, төрөт боюнча жөлөкпул134525,7
11.Каза болгон адамдын сөөгүн жашырууга жөлөкпул68177,5
12.Жеке ассистентин тейлѳѳ кызматы1894341,9 -ПА-3572,1
-Патент-271,1
-камсыздандыруу  полисинин-498,7
13.Акы төлөнүүчү коомдук  жумуштар104166,1
14.Кесипке окутуу жана кайра окутуу.46227,9
15кабыл алуучу (фостердик) үй-бүлөнүн тейлѳѳ кызматы17,8
Бардыгы81880,0Өткөн 2018-жылдын тийиштүү мезгили менен салыштырганда  36.5% жогорулаган

2019-жылдын 1 июлуна  карата  кѳрсѳтүлгѳн кызмат  боюнча маалымат.

Кѳрсѳтүлгѳн кызматтын аталышы Адамдын саныЭскертүү
1.Берилди:

Майыптык араба

13 96,9 миң.сом суммасында
2.санаториялык-курорттук дарыланууга жолдомо50589,2 миң.сом суммасында
3.социалдык мекемеге жолдомо13
4.социалдык кызматкерлердин үйүндө тейлөө кызматы45735 соц. кызматкер тейлейт
5.ҮБИЖК

БКЖИП

толтурулду

1

30

6.Туулгандыгы тууралуу күбѳлүктѳр кабылына келтирилди24
7.Камкорчуулукка ѳткѳрүлгѳн балдар17
8.Уул (кыз) асырап алынган балдар19
9.Жумушка орноштурулду317
Пайдалуу
Ссылккалар