КР ЭСӨМ кенешменин катчылыгынын ишин ишке ашыруу жана социалдык контрактын механизмин иштеп чыгуу маселелери боюнча эки экспертке, конкурс жарыялайт

Кыргыз Республкасынын Эмгек жана социалдык өнүгүү министрлиги,

БУУнун Бүткүл дүйөлүк азык-түлүк программасынын «Кыргыз Республикасында 2018-2022-жылга карата Өлкөлүк стратегиялык планын  ишке ашыруу боюнча өз ара келишүү жөнүндө меморандомдун негизинде, Кенешменин катчылыгынын ишин ишке ашыруу жана социалдык контрактын механизмин иштеп чыгуу маселелери боюнча эки экспертке», конкурс жарыяланат.

Тандоо критериялары боюнча толук маалыматты: https://mlsp.gov.kg/сайтынан же болбосо Kuba-kg@mail.ru электрондук почтасына кайрылып, алууга болот.

Бишкек шаары, 720040, Кыргыз Руспубликасынын Эмгек жана социалдык  өнүгүү  министрлиги, Тыныстанова көчөсү, 215, 2-кабат, №204 кабинет. Байланыш телефону: 996 (312) 624-525

Кызыккандар болсо «Эмгек жана социалдык өнүгүү  министрлигинин эксперттерге конкурс» деген белги менен (таржымал, эмгек китепчесинин, дипломдун жана сертификаттарынын көчүрмөсүн ) 2019-жылдын 2-августунда 15:00дон кечиктирбей жогоруда айтылган контактыларга жиберүүсү керек.

Социалдык келшимдин негизинде аз камсыз болгон жана жакыр үй-бүлөлөргө бир жолку берилүүчү социалдык жардамдын механизмин иштеп чыгуучу экспертке техникалык тапшырма – Жүктөө

Кыргыз Республикасында калктын аз камсыз болгон катмарынын жашоосун жакшыртуу боюнча Кеңешинин Катчылыгынын иштөөсү үчүн эксперттик колдоо көрсөтүү адистигине техникалык  тапшырма – Жүктөө