Ысык-Ата райондук эмгек жана социалдык ѳнүгүү башкармалыгынын 2019 жылдын 9 айдын каржы жагынын абалы.

2019-жылдын 1 октябрына карата абал боюнча республикалык бюджеттин каражатынан мамлекеттик жөлөкпулдарды (аз камсыз болгон үй-бүлөлөргө, ар айдагы жөлөкпулду ар айдагы социалдык жөлөкпүлдү, ар айдагы кошумча социалдык жөлөкпүлдү, женилдиктердин ордуна акчалай компенсацияларды, кош бойлуулук жана төрөт боюнча жөлөкпулдарды, каза болгон адамдын сөогүн жашырууга жөлөкаулдарды жана башка төлөмдөрдү төлоп берүүгө 122456,5мин.сом суммасында акча каражаты каржыланды.

Тѳлѳмдѳрдүн  аталышы2018-жылдын
9- айына
2019-жылдын
9-айына
2018-жылга карата 2019-жылдын чыгымдарынын ара катышы
% (- азайышы, +көбөйүшү)
  Адам. саны(мин.сом)Адам. саны(мин.сом)Адам. саны(мин.сом)
1Мамлекеттик жөлѳкпулдар325657322,7435872816,0+33,8+27,03
2“балага сүйүнчү”10294116,115637812,0+51,9+89,8
3Жеңилдиктердин ордуна  акчалай компенсациялар180029715,5173228862,0-3,8-2,9
4Өмур бою берүлүүчү стидендия7267,02123,1-71,4-53,9
5Өмүр бою берилүүчү стипендияга үстөк7623,12287,0-71,4-53,9
69-майга карата бир жолу берилүүчү төлөмдөр42637,729410,7-31-35,6
7Кош бойлуулук жана төрөт боюнча жана каза болгон адамдын сөөгүн жашырууга жөлөкпулдар2871036,22881005,6+0,3-2,9
8Оганистандан аскерлерди чыгарууга 30-жылдыгына карата берүүлүчү бир жолку тѳлѳм155775,0
9Бала багуучу үй-бүлөө (фостердик)196,917,80-8,1
10.Жумушсуздук боюнча жөлокпул, кесиптик окууга жиберилгендер, АТКЖ жиберилгендер245437,1285683,7+16,3+56,4
11Жеке ассистентинин кызматы —–1948768,6
12.Банк, почталардын кызмат акысы 814,1 905,0 +11,2
13.Бардыгы95066,4122456,5 +28,8