Республикалык протездик-ортопедиялык буюмдар мекемесинин жумалык иши боюнча маалымат

Мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарды протездик-ортопедиялык буюмдар менен камсыздоонун 2019-жылдын 11.1115.11. иш күндөрү.

а) Медико-техникалык бөлүм:  Техник-ортопеддер 133 жаранды кабыл алышты, жалпы көлөмдөн протездөөгө 6 жаран, ортопедиялык бут-кийимге 52 жаран, корсет-бандаж буюмдарына ортопедиялык батек жасатууга келгендер 17 жаран, даяр ортопедиялык буюмдарын алгандар 58 жаран.

б) Даяр продукт кампасында сакталууда:  15.11.2019ж., ЛДС гуманитардык чоң кишилердин майып арабасы –8 даана, 1 даана – балдардын майып арабасы, Церебралдык шал оорусуна (ДЦП) чалдыккан балдардын майып арабалары тип-2  1 даана, тип 3 – 2 даана,  КНР гуманитардык  балдардын арабасы –2 даана, ЭСӨМ базалык – 1 даана майып арабасы.

в) Кадрлар бөлүмү.  Октябрь  айында кезектеги эмгек өргүсүндө – 3 адам кетти.

г) РПОБМ боюнча кызматкерлердин өз милдеттерин аткаруу учурунда тышкы көрүнүшүнө (дресс код) туруктуу көзөмөл жүргүзүлүдөө.

д) Республикалык протездик-ортопедиялык  буюмдар мекемесинин кызматкерлери тарабынан эмгек  тартиби  сактоо  ар дайым каралат.