«Реабилитациялык жана абилитациялык кызмат көрсөтүүлөрдү кеңейтүү жана функцияналдаштыруурунун эл аралык классификациясы элементин киргизүү жолу менен майыптыгы бар адамдарга көз карандысыз жашоо шартын түзүүгө көмөктөшүү” деген темадагы семинар өттү

«Реабилитациялык жана абилитациялык кызмат көрсөтүүлөрдү кеңейтүү жана функцияналдаштыруурунун эл аралык классификациясы элементин киргизүү жолу менен майыптыгы бар адамдарга көз карандысыз жашоо шартын түзүүгө көмөктөшүү” деген темадагы семинар өттү. Ага министрликтердин, ведомстволордун өкүлдөрү жана медициналык экспертизалоо комиссияларынын дарыгерлери катышты.