Жумушчу топ жеке менчик, анын ичинде диний интернат тибиндеги балдар мекемелериндеги балдардын абалына мониторинг жүргүзүшүүдө

Кыргыз Республикасынын Эмгек жана социалдык өнүгүү министрлигинин 2020-жылдын 24-январындагы №5 тескемеси менен түзүлгөн жумушчу топ жеке менчик, анын ичинде диний интернат тибиндеги балдар мекемелериндеги балдардын абалына мониторинг жүргүзүшүүдө.
Бул мониторинг “Инновациялоо үчүн өнөктөштүк” программасынын алкагында Эл аралык Өнүктүрүү боюнча (USAID) АКШ Агенствосунун финансылык колдоосу менен “Балалык институту” коомдук фонду менен биргеликте жүргүзүлөт”.