Кыргыз Республикасында калкты социалдык коргоо жана эмгек чөйрөсүн өнүктүрүүнүн 2020-2023-жылдарга карата Программасынын долбоору

КР калкты социалдык коргоо жана эмгек чөйрөсүн өнүктүрүүнүн 2020-2023-жылдарга карата Программасы

2020-2023-жылдарга карата программасын аткаруу боюнча Иш-чаралар планы

2020-2023-жылдарга карата программасын мониторингдөө үчүн негизги индикаторлордун матрицасы

КР калкты социалдык коргоону жана эмгек чөйрөсүн өнүктүрүүнүн 2020-2023-жылдарга карата программасы жөнүндө

Негиздеме маалымкат

2020-2023-жылдарга карата программасы жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтомунун долбооруна негиздеме-маалымкат