17 социалдык стационардык мекемелерде 2340 улгайган, ден-соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелүү адамдар жашайт

Эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлигине караштуу 17 социалдык стационардык мекемелерде 2340 улгайган, ден-соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелүү адамдар (ДМЧА) жашашат. Алардын – 709 улгайган жарандар жана ДМЧА болсо, психоневрологиялык диагноз менен ооруган – 1233 чоң адамдар жана 398 балдар.

Бүгүнкү күндө өлкө боюнча 934 социалдык кызматкер 9,6 миңден ашык жалгыз улгайган жарандарга жана ДМЧА, турмуштук оор кырдаалдагы балдарга үйдө кызмат көрсөтөт.