Ай сайын кошумча социалдык жөлөкпулду (АКСЖ) 3700 сом өлчөмүндө алуучулардын саны 501 адамды түздү

2020-жылдын 1-сентябрына карата ай сайын кошумча социалдык жөлөкпулду (АКСЖ) 3700 сом өлчөмүндө алуучулардын саны 501 адамды түздү.

АКСЖду төлөөгө 15,4 млн.сом өлчөмүндө акча каражаты каржыланды.