935 социалдык кызматкерлер 9,7 миң жалгыз бой жашаган улгайган жарандарды жана ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарды үйүндө тейлейт

Учурда республика боюнча 935 социалдык кызматкерлер 9,7 миң жалгыз бой жашаган улгайган жарандарды жана ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарды үйүндө тейлейт анын ичинен 4316 адам улгайган жарандар.

Социалдык кызматкерлер дары-дармектерди, азык-түлүк жана керектүү буюмдарды сатып алууга көмөктөшөт. Медициналык, юридикалык кызматтарды алууга жана үй тиричилигинде жардам берет.

2020-жылдын 1-сентябрына карата республика боюнча пенсиялык камсыз болуу укугуна ээ эмес 1531 улгайган жарандардын 1000 сом өлчөмүндө ай сайын социалдык жөлөкпул алышат.

Пайдалуу
Ссылккалар