Министрликтин системасында 17 социалдык стационардык мекеме иштейт, алардын ичинен: 6 ССМ улгайган жарандар жана ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелүү адамдар боюнча

Министрликтин системасында бүгүнкү күндө 17 социалдык стационардык мекеме иштейт, алардын ичинен: 6 ССМ улгайган жарандар жана ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелүү адамдар боюнча:

Бүгүнкү күндө социалдык стационардык мекемелерде 2321 кызмат алуучулар багылат. Алардын ичинен 366-улгайган жарандар жана 328- ДМЧАлар.

-Бишкектеги улгайган жарандар жана ДМЧАлар үчүн ССМ – 171 адам;

-Төмөнкү-Серафимовкадагы улгайган жарандар жана ДМЧАлар үчүн ССМ – 312 адам;

-Сүлүктүдөгү жалгыз бой улгайган жарандар үчүн ССМ – 17 адам;

-Бакай-Атадагы улгайган жарандар жана ДМЧАлар үчүн реабилитациялык мүнөздөгү ССМ – 69 адам;

-Сузактагы улгайган жарандар жана ДМЧАлар үчүн ССМ – 101 адам;

-Токтогулдагы улгайган жарандар жана ДМЧАлар үчүн ССМ «Кара-Каш» – 30 адам.

 

Пайдалуу
Ссылккалар