Өлкөдө 513,1 миң улгайган жаран жашайт, бул республиканын бүтүндөй калкынын 8,0 пайызын түзөт

Кыргызстанда улгайган адамдарга карата мамлекеттик саясаттын приоритеттүү багыты саламаттыкты сактоо жана социалдык колдоо кызматынын сапатын жогорулатуу болуп эсептелет.Кыргыз Республикасынын мыйзамына ылайык, улгайган жарандарга социалдык коргоо төмөндөгү түрдө ишке ашырылат:

– пенсиялар, пенсиялык камсыздоого укугу (эмгек стажы) жок адамдар үчүн ай сайын берилүүчү социалдык жөлөкпулдар;

– жарандардын айрым категорияларына жеңилдиктердин ордуна акчалай компенцация;

– социалдык стационардык мекемелерде социалдык тейлөө;

– жалгыз жашаган улгайган жарандарга үйүндө социалдык тейлөө;

– медициналык көрсөткүчтөр боюнча кыймылдын жекече каражаттары менен камсыз кылуу жана протездик-ортопеддик кызматтар.

– саламаттык сактоо программасынын алкагында мамлекеттик кепилдиктер медикалык-санитардык жардам жана реаблитациялык кызматтарды түрлөрү менен камсыз кылуу.

Бүгүнкү күндө өлкөдө 513,1 миң улгайган жаран жашайт, бул республиканын бүтүндөй калкынын 8,0 пайызын түзөт.

Пайдалуу
Ссылккалар