Бишкек шаардык улайган жана ДМЧАлар үчүн социалдык стационардык мекеменин кызматкерлерине Ысык-Ата санаториясына жолдомо берилди

Бишкек шаардык улайган жана ден-соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелүү адамдар үчүн социалдык стационардык мекеменин кызматкерлери:  Абдылдаева Гульжанга жана Абыканова Венерага Ысык-Ата санаториясына жолдомо тапшырылды. Мекеменин профсоюз уюму тарабынан алардын көп жылдык үзүрлүү эмгеги белгиленди.