2020-жылдын 1-октябрына карата майыптуулук фактысын белгилөө боюнча ырастоодон 29728 адам өткөн

2020-жылдын 1-октябрына карата майыптуулук фактысын белгилөө боюнча ырастоодон 29728 адам өткөн, бул өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 4,5 % аз (1402 адам) азайды.

Майып деп эсептелген жарандардын саны 4,6% (1401адам) кыскарган, алардын ичинен биринчи жолу майып деп эсептелгендердин саны 20,5% кыскарган (1672 адам), майыптыгы кайрадан белгиленгендердин саны – 1,2 % (271 адам) көбөйдү. Отчеттук мезгилде 27059 ДМЧА реабилитациялоонун жеке планы (РЖП) толтурулган.

Пайдалуу
Ссылккалар