Кыргыз Республикасында ден-соолугунун жана тиричилик аракетинин чектөөлөрүнүн иштөөсүнүн эл аралык классификациялоонун элементтерин (ЭКЭ) колдонуу принциптери аттуу үч күндүк семинар өтүүдө

Кыргыз Республикасында ден-соолугунун жана тиричилик аракетинин чектөөлөрүнүн иштөөсүнүн эл аралык классификациялоонун элементтерин (ЭКЭ) колдонуу принциптери аттуу үч күндүк семинар өтүүдө.

Тренинг саламаттык сактоо адистеринин жана Кыргыз Республикасынын Эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлигинин алдындагы Медициналык-социалдык экспертизанын врач-эксперттеринин потенциалын жогорулатуу максатында уюштурулган.

Министрдин орун басары Жаңыл Алыбаева өз сөзүндө бул тренингдин тарыхы 2016-2017-жылдардан башталгандыгын, анда Министрлик алгач Кыргызстанда ЭКЭ ишке ашыруу боюнча даярдалган иш-чараларды белгиледи.

«Тренингдин алкагында биз ушул алдыга жылуунун жаңы натыйжаларын көрөбүз жана 2020-2022-жылдарга Кыргыз Республикасында БУУнун Майыптардын укуктары жөнүндө Конвенциясын ишке ашыруу боюнча артыкчылыктуу иш-чаралар планын аткаруу боюнча мындан аркы аракеттерибизди талкуулай алабыз. Бул ЭКЭ үчүн түрткү боло турган жаңы өкмөттүк документ”, – дейт ал.

Иш-чаранын жүрүшүндө катышуучулар ЭКЭ негиздери жана принциптери, майыптуулуктун заманбап биопсихосоциалдык моделдери менен таанышышат. Ошондой эле, ден-соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү адамдарды реабилитациялоо боюнча негизги заманбап ыкмалар менен таанышат.

Тренингде Россия Федерациясынын жана Армениянын өкүдөрү он-лайн режимде майыптыкты аныктоонун заманбап ыкмалары жана ЭК элементтерин пайдалануу менен реабилитациялык процессти уюштуруу тууралуу айтып беришет. Мындан тышкары, катышуучулар үчүн практикалык окуулар уюштурулуп, анда ЭКЭрин киргизүү үчүн улуттук мыйзамдарды өзгөртүү маселелери талкууланат.

Бул иш-чара Кыргыз Республикасынын Саламаттыкты сактоо министрлиги, Кыргыз Республикасынын Эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлиги тарабынан БУУнун Экономикалык жана социалдык маселелер боюнча департаментинин техникалык колдоосу менен өткөрүлүүдө.

Пайдалуу
Ссылккалар