ЭСӨМдө “Майыптардын укуктары жөнүндө БУУнун Конвенциясынын ченемдери жана майыптык темасында терминологияны туура колдонуу” боюнча тренинг өттү

Эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлигинин кызматкерлери үчүн “Майыптардын укуктары жөнүндө БУУнун Конвенциясынын ченемдери жана майыптык темасында терминологияны туура колдонуу” боюнча тренинг өткөрүлдү.

Тренингде төмөнкү маселелер камтылды:

  • Майыптыгы бар адамдардын укуктары жөнүндө БУУнун Конвенциясынын ченемдеринин маанилүүлүгүн түшүнүүнү калыптандыруу;
  • майыптыкты жана негизги каталарды түшүнүүнүн ар кандай моделдерин көрсөтүү аркылуу актуалдаштыруу;
  • майыптык тууралуу терминологияны БУУнун Майыптардын укуктары жөнүндө конвенциясын түшүнүүнүн көрсөткүчү катары туура колдонуу;
  • мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар үчүн сот адилеттигине жеткиликтүүлүк. Мамлекет кепилдеген юридикалык жардамдын улуттук тутуму.

Тренинг “Кыргыз Республикасында укуктук мүмкүнчүлүктөрдү кеңейтүү үчүн сот адилеттигине туруктуу жетүү” долбоорунун алкагында өткөрүлдү.