Кыргыз Республикасынын Мыйзамы «Мамлекеттик социалдык заказ жөнүндө» долбоору

Кыргыз Республикасынын Мыйзамы «Мамлекеттик социалдык заказ жөнүндө» долбоору – Жүктөө

Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин Токтомунун долбоору –Жүктөө

“Мамлекеттик социалдык заказ жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбоорун жактыруу жөнүндө Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин токтомунун долбооруна  НЕГИЗДЕМЕ – МААЛЫМКАТ – Жүктөө