Мүмкүнчүлүгү чектелген жараандарды протездик ортопедиялык буюмдар менен камсыздоо 2022-жылдын 21 февралдан 26 февралына чейин.

Республикалык протездик-ортопедиялык буюмдар мекемесинин медициналык бөлүмү жуманын ичинде 143 Кыргызстандын ДМЧАна кызмат көрсөтүштү.

         Протездик-ортопедиялык буюмдарына муктаж болуп тапшырык кылгандар жалпысынан 127 ДМЧА, анын ичинен 10 ДМЧА биринчи жолу протезге муктаж болгондор.  Ортопедиялык бут кийимге 91 жаран, протез буюмуна 10 жаран калган   26 жаран лангет, корсет бандаж буюмдарына ошондой эле протездик-ортопедиялык буюмдарын ондоп-түзөө иштерине тапшырык кылгандар.

         Жуманын ичинде РПОБМде  72 жуп ортопедиялык бут кийим, 25 даана протездик-ортопедиялык буюмдары жана 34 даана корсет, бандаж, реклинатор буюмдары иштелип чыгарылган. Кыргыз почтасына 130 посылка жонотулду.

Республикалык протездик – ортопедиялык буюмдар мекемесинин кызматкерлери тарабынан эмгек тартиби сактоо ар дайым каралат.

Пайдалуу
Ссылккалар