Мүмкүнчүлүгү чектелген жараандарды протездик ортопедиялык буюмдар менен камсыздоо 2022-жылдын 28 марттан 1 апрелге чейин

Республикалык протездик-ортопедиялык буюмдар мекемесинин медициналык бөлүмү жуманын ичинде  Кыргызстандын 170 ДМЧАна кызмат көрсөтүштү. Протездөөнун оор түрүн жасап берүү максатында алыскы райондордон келген 3 ДМЧА Реаблитациялоо борборуна жаткырылды.Биринчи жолу кайрылгандарын саны 11  ДМЧА. 2 ДМЧАга жасалма бут, лангет жана фиксациялоо аппараттарын жасап берүү үчүн алардын ооруулу буттарына гипс материалынан калып түшүрүү иштери жүргүзүлдү.

  Жуманын ичинде РПОБМде  66 жуп ортопедиялык бут кийим, 7 даана протездик-ортопедиялык буюмдары жана 11 даана корсет, бандаж, реклинатор буюмдары иштелип чыгарылды.        

Республикалык протездик – ортопедиялык буюмдар мекемесинде кызматкерлери тарабынан эмгек тартиби сактоо ар дайым каралат.

Пайдалуу
Ссылккалар