Мүмкүнчүлүгү чектелген жараандарды протездик ортопедиялык буюмдар менен камсыздоо 2022-жылдын 4 апрелинен 8 апрелге чейин

Республикалык протездик-ортопедиялык буюмдар мекемесинин медициналык бөлүмү жуманын ичинде  Кыргызстандын 129 ДМЧАна кызмат көрсөтүштү. Протездөөнун оор түрүн жасап берүү максатында алыскы райондордон келген 7 ДМЧА Реаблитациялоо борборуна жаткырылды.Биринчи жолу кайрылгандарын саны 6  ДМЧА.

120 жуп ортопедиялык бут кийимдер почта аркылуу жөнөтүлдү.

2022-жылдын 6-апрелинде Республикалык протездик-ортопедиялык буюмдар мекемесине Эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин министрдин орун басары келип коллектив менен , Президентин демилгеси менен көтөрүлүп жаткан айлык акы боюнча чогулушка катышып кетти. Аталган чогулушка  ЭЛТР, КТРК жана “ Пирамида” телевидениясы да катышты.

Республикалык протездик – ортопедиялык буюмдар мекемесинде кызматкерлери тарабынан эмгек тартиби сактоо ар дайым каралат.

Пайдалуу
Ссылккалар