Мүмкүнчүлүгү чектелген жараандарды протездик ортопедиялык буюмдар менен камсыздоо 2022-жылдын 11 апрелинен 15 апрелге чейин

Республикалык протездик-ортопедиялык буюмдар мекемесинин медициналык бөлүмү жуманын ичинде 156 Кыргызстандын ДМЧАна кызмат көрсөтүштү. Протездөөнүн оор түрүн жасап берүү максатында алыскы райондордон келген 5 ДМЧА Реаблитациялоо борборуна жаткырылды.

11-апрелден 15-апрелге чейин мамлекеттик сатып алуулар порталында 10 мамлекеттик сатып алуулар жарыяланды, анын ичинен 4 тендер конкурстан өттү, калгандары ачыла элек.

Республикалык протездик – ортопедиялык буюмдар мекемесинин кызматкерлери тарабынан эмгек тартиби сактоо ар дайым каралат.

Пайдалуу
Ссылккалар