Мүмкүнчүлүгү чектелген жараандарды протездик ортопедиялык буюмдар менен камсыздоо 2022-жылдын 25 апрелинен 30 апрелге чейин

Республикалык протездик-ортопедиялык буюмдар мекемесинин медициналык бөлүмү жуманын ичинде 184 Кыргызстандын ДМЧАна кызмат көрсөтүштү.

 Протездик-ортопедиялык буюмдарына муктаж болуп тапшырык кылгандар жалпысынан 159 ДМЧА, анын ичинен 11 ДМЧА биринчи жолу протезге муктаж болгондор.  Ортопедиялык бут кийимге 123 жаран, протез буюмуна 6 жаран калган   30 жаран лангет, корсет бандаж буюмдарына ошондой эле протездик-ортопедиялык буюмдарын ондоп-түзөө иштерине тапшырык кылгандар.

Жуманын ичинде РПОБМде  121 жуп ортопедиялык бут кийим, 24 даана протездик-ортопедиялык буюмдары жана 30 даана корсет, бандаж, реклинатор буюмдары иштелип чыгарылган. Кыргыз почтасына 88 посылка жонотулду.

Республикалык протездик – ортопедиялык буюмдар мекемесинин кызматкерлери тарабынан эмгек тартиби сактоо ар дайым каралат.