Мүмкүнчүлүгү чектелген жараандарды протездик ортопедиялык буюмдар менен камсыздоо 2022-жылдын 11 майдан 14 майга чейин

Республикалык протездик-ортопедиялык буюмдар мекемесинин медициналык бөлүмү жуманын ичинде 161 Кыргызстандын ДМЧАна кызмат көрсөтүштү. Протездөөнүн оор түрүн жасап берүү максатында алыскы райондордон келген 10 ДМЧА Реаблитациялоо борборуна жаткырылды.

Мамлекеттик сатып алуулар порталында 4 мамлекеттик сатып алуулар жарыяланды, анын ичинен 3 орун алып, 1 келишимге кол коюлду, калганы бир аз убакытты күтүүдө. Белоруссиядан жундуу жасалма мех алынды. РПОБМде өндүрүштүк имараттын экинчи кабатын ондоо боюнча иштер жүрүп жатат (дубалдарды жана шыптарды актоо).

Республикалык протездик – ортопедиялык буюмдар мекемесинин кызматкерлери тарабынан эмгек тартиби сактоо ар дайым каралат.